18 januari 2016

"föreningsdialog?"

Dialog:
Från tidigt 1200-tal, från fornfranska dialoge litterärt arbete bestående av ett samtal mellan två eller flera personer, från latinska dialogus, från grekiska dialogos konversation, dialogue, relaterat till dialogesthai samtala från, dia-, tvärs, genom, (se dia-) + legein tala (se lektion (n.)). Innebörden breddas till ett samtal på 1300-talet.


Monolog:
Ett längre tal från en person. Vanligt i bl a massmedia, undervisning, ståuppkomik, och i andra teatersammanhang, till exempel i en pjäs, där en roll uttrycker tankar, funderingar, eller liknande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar