14 juni 2018

Utred säsongstaxorna

Idag 14 juni väckte Socialdemokraterna ett ärende i Vallentunas fritidsnämnd om att utreda säsongstaxorna.

Det förlängda öppethållanden för bl.a. konstgräsplaner och ishallar betyder mycket för föreningarnas möjligheter att utveckla sina verksamheter och kunna erbjuda sina medlemmar bättre möjligheter till träning i hemkommunen.

De olika taxor beroende på om det är s.k. försäsong, eftersäsong eller normalsäsong innebär att alla inte kan vara med i den utsträckning som erbjuds. Många föräldrar har inte en ekonomi som klarar av de avgifterna som föreningarna behöver ta ut från barnen och ungdomarna för att finansiera de högre försäsongs- och eftersäsongstaxorna.

Om Vallentunas idrottsföreningar ska kunna fortsätta att utvecklas och ge lika möjligheter för alla så måste taxorna förändras.

En enig fritidsnämnd beslutade att ge fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda intäktsbortfallet och andra eventuella konsekvenser vid ett avskaffande av de högre "säsongstaxorna".

01 maj 2018

1:a maj - Jag är stolt över mitt Vallentuna


Jag är stolt över mitt Vallentuna, den plats som jag kallar min hembygd. Vallentuna har varit en bra plats att växa upp i, bilda familj i, och förhoppningsvis en plats att bli gammal i.
Men trots allt detta så är inte allt bra i vår kommun! Något är ruttet i kommunen Vallentuna.
Varje vecka möts vi av rubriker som:
- Krisen på socialen – hälften sa upp sig
- Socialsekreterare flyr Vallentuna kommun
- Föräldrar i uppror – vill byta skolkommun
- Pressat läge för Vallentunas förskolelärare
- Bostadsbristen är stor i Vallentuna, eller som några ungdomar formulerade det: ”Hej politiker! Var ska Vallentunas ungdomar bo?”
Är Vallentuna en kommun med ovanligt mycket otur?
Är Vallentuna en kommun med sämre förutsättningar?
Eller är Vallentuna en kommun som styrs av Moderaterna?
De klyftor vi ser idag är en medveten och utstuderad politik av Moderaterna.
- En politik som är till för att skapa skillnader i vår kommun.
- En bostadspolitik som bara är för de som redan har bostad.
- En skolpolitik för de barn och ungdomar som redan kan.
- En socialpolitik för de som är friska och utan problem i tillvaron.
Den Moderata politikens enda syfte är att undvika förändringar och konservera läget för att slippa ta ett solidariskt ansvar för de som är svaga. Det är en politik för de rika och starka, en vi- mot dem-politik. Det enda som hörs från Moderaterna är flyktiga ord utan tanke. Med en politik helt ur led så är det vi som måste vrida den rätt igen.
Så nästa mandatperiod vill jag istället att vi ska mötas av rubriker som:
- Vallentunas äldreomsorg ett föredöme, bäst i Sverige
- Vallentunas föräldrar - mest nöjda i landet med skolan
- Vallentuna bäst, tusen nya hyresrätter färdiga för inflyttning
Får vi de rubrikerna gratis utan ansträngning?
Nej, det kommer krävas mycket av oss och vår politik om pensionärerna ska känna trygghet i sin vardag och uppleva ett Vallentuna fullt av möjligheter. En vardag fylld av glädje och möjligheter, även fast benen inte riktigt bär eller minnet börjar svikta.
Det kommer krävas mycket av oss och vår politik om bostad i livets alla skeden ska bli verklighet och bryta trenden som Sveriges sämsta hyresrättskommun. Hyresrätten som är det första steget in i vuxenvärlden som ger alla möjlighet att bosätta sig i Vallentuna. Men också för de som på sin ålders höst fått nya förutsättningar i livet och det är dags att söka sig ett nytt boende som bättre passar livssituationen.
Det kommer krävas mycket av oss och vår politik om barnen ska få studiero och en trygg skoldag. En trygghet vars grund är engagerade och kompetenta lärare. Lärare som kan se en framtid med Vallentuna som arbetsgivare. En arbetsgivare som utvecklar och stimulerar sina medarbetare.
Om detta ska bli verklighet så krävs att vi tillsammans arbetar för:
- ett Vallentuna som kan bättre,
- ett förändrat Vallentuna,
- ett Vallentuna som är jämlikt, solidariskt och ger möjligheter.
Med en socialdemokratisk politik kan vi göra Vallentuna till en bättre plats för alla.
Det ska inte ha någon betydelse om du
har jobb eller är arbetslös,
bor i villa eller hyresrätt,
hur du ser ut,
var du kommer ifrån,
vem du tycker om,
eller vilka hinder du möter,
så ska vårt samhälle erbjuda lika möjligheter och samma välfärd till alla. 
Mötesdeltagare - Vallentuna går att förändra, Vallentuna kan bättre, Vallentuna har alla förutsättningar att bli en kommun där alla får plats.
Vill vi ha ett bättre Vallentuna, vill vi förändra Vallentuna, eller vill vi inte? Det är frågan kamrater!

19 april 2018

Jippi?

Nu finns det 7 fler hyreslägenheter i Vallentuna, i alla fall om man läser den idag publicerade statistiken från Statistiska Centralbyrån.

Det innebär att andelen hyresrätter i Vallentuna ökade med 0,033%-enheter eller 0,3 promille om man så vill.

Finns det då anledning att ropa "Jippi"? Svaret på denna retoriska och ironiska fråga är givetvis nej. Vallentuna är en bra kommun, men kan så mycket bättre. Det är helt enkelt en ambitionsfråga, vill man förvalta och bevara eller vill man utveckla och förändra?

STANDING STILL IS NOT AN OPTION!

27 mars 2018

Äntligen!


Våren 2015 förslog Socialdemokraterna i Fritidsnämnden att det var dags att förnya sig och äntligen förstå att begreppen vinteridrott och sommaridrott många gånger hör historien till.
Vårt förslag innebar bl.a. att en av ishallarna skulle vara öppen även i maj.

Nu tre år senare har även Alliansen förstått och tagit till sig att något förändrats sedan 80-talet, nämligen att man vill åka skridskor även fast tussilagon blommar i vägkanterna.

Torsdagen den 22 mars 2018 beslutade en enig Fritidsnämnd att ishall B ska hålla öppet ända till 6 maj.

STORT GRATTIS TILL ISHOCKEYN OCH KONSTÅKNINGEN!

ps. Socialdemokraterna kommer fortsätta arbeta för att även de andra idrotternas anläggningsbehov tillfredsställs ds.

28 september 2017

Ansvaret för idrottsportföljen i regeringen får inte vara en bisyssla

Annika Strandhäll är en mycket bra minister med stor arbetskapacitet och kompetens, men jag tror inte att hon hinner avsätta den tid på idrottsfrågorna som idrottsrörelsen menar behövs, ingen s.k. idrottsminister har klarat av den uppgiften de senaste 20 åren. Varför är det då så? Jo, kraven på en ”riktig minister” finns inte i opinionen.

Svenskt näringsliv, LO/TCO, LRF, nykterhetsrörelsen, Svenska Jägareförbundet m.fl. är intresseorganisationer som rönt stor framgång genom åren med sitt opinions- och lobbyarbete trots att de inte är i närheten av Riksidrottsförbundets storlek. Dessa och andra framgångsrika organisationer har genom tydliga budskap och långsiktiga strategier satt sina respektive områden på den politiska kartan. Riksidrottsförbundet med över 3 miljoner medlemmar, mer än dubbelt så många som någon annan organisation i Sverige, borde faktiskt om uttrycket tillåts "fan i mej kunna bättre!"

Googlar man på "Björn Eriksson" (Riksidrottsförbundets ordförande) så är det första man får upp som kan liknas vid opinionsbildning: "kontantupprop" och "seniorer som arbetskraft". Idrottens högsta chef syns mer i andra frågor än idrottens behov och problem. Visst, han är rolig att lyssna på, men inte hörts i idrottsdebatten annat än när det gäller idrottsrörelsens egna tillkortakommanden inom t.ex. barnelitsatsningar och hbtq. Riksidrottsförbundet behöver en ledning som inte bara är reaktiv, utan som är proaktiv och relevant i samhällsdebatten. Prova att Googla på Karl-Petter Thorwaldsson eller Carola Lemne så ska ni få se på opinionsbildning som heter duga.


Så länge inget parti, koalition eller allians på nationell nivå ser idrotten som ett prioriterat politikområde så kommer vi inte få en "idrottsminister" på riktigt. Här lägger jag helt frankt hela ansvaret på idrottsrörelsen.


Om inte idrottsrörelsen gör sig relevant i debatten så är man rökt. Det måste tjatas varje dag, varje dag måste ett av svaren på de problem vi ser i samhället vara: "idrottsrörelsen kan, idrottsrörelsen vill".


Hörs man inte, så finns man inte!

ps. I Vallentuna så har idrotten (inkl. annan föreningsverksamhet) en stark ställning och vägen dit har varit tydlighet och bra opinionsarbete från föreningarnas sida. I Vallentuna är dessa frågor "valfrågor", den som inte tar dessa frågor på allvar blir inte omvald.

08 maj 2017

En seger för den demokratiska processen

Femtio halkskydd, en skitsak tyckte nog de flesta, det tyckte jag också.


Men det handlade inte om halkskydd egentligen, utan om vad en politiker får hitta på alldeles själv på egen hand.

Socialnämndens ordförande har det senaste året fattat flera s.k. "ordförandebeslut" då han menat att det varit så bråttom att det inte gått att vänta en vecka eller så på att socialnämnden ska fatta beslut enligt regelverket. Några av dessa beslut har dessutom varit förenade med stora kostnader, långt över 100.000 kronor.

Jag valde att överklaga "halkskyddsbeslutet" eftersom det var det minst krångliga och att halkskydden redan var utdelade när domstolen började granska ärendet. Jag bedömde att konsekvenserna för medborgarna skull vara noll och ingenting, det går ju inte att springa runt och ta tillbaka halkskydden. Det centrala var att visa på hur en ordförande absolut inte får agera.

Nu har Stockholms förvaltningsrätt upphävt beslutet med motiveringen att beslutet hade kunnat vänta några dagar tills nämnden sammanträdde.

Min förhoppning är att detta innebär att våra nämndordförandena i framtiden tänker till innan de fattar förhastade beslut. 

ps. Jag tycker att det är en bra idé med halkskydd under förutsättning att alla som behöver får och inte bara 250 st ds.

01 maj 2017

1 maj

Mötesdeltagare, kamrater!

Som nyvald ordförande i vår arbetarekommun vill jag börja med att tacka för det förtroende jag fått av er medlemmar.

Att få ett sådant uppdrag förpliktar när man är uppvuxen och ordentligt rotad i Vallentuna sedan 1969. För övrigt ett mycket bra år 1969. Jag kommer ihåg när min pappa väckte mig en sommarnatt det året för att på en svart-vit 19-tummare med sprakande ljud och fladdrig bild se när den första människan tog sina steg på månens yta, något många såg som en omöjlighet några år tidigare. Sju år tidigare sa John F Kennedy när han förklarade varför man gjorde något som var omöjligt ”not because they are easy, but because they are hard”/ “inte för att de är lätta, utan eftersom de är svåra”.


Jag kommer också ihåg min första dag, samma fantastiska år, 1969 på Videgårdens förskola med lekgård och gungställning bara några meter ifrån dagens ”Folkets hus” där jag nu tillbringar många kvällar i veckan med kamrater precis som på Videgården för snart 50 år sedan.


Den tiden var en tid av oändliga möjligheter. Ett samhälle, en gemenskap som gav alla möjlighet till någonting bättre.


Det jag såg då var ett Sverige som gav möjligheter, och jag och mina dagiskompisar fick de möjligheterna, det var mina föräldrars och mina kompisars föräldrars hårda arbete som gav oss alla, alla dessa våra möjligheter. Det var en värld av möjligheter som låg framför oss, mig och mina kamrater.


- Därför är jag Socialdemokrat!


En dag som denna tänker jag på min mamma som delade rum med sina tre systrar i en lägenhet på Kungsholmen för att sedan få ett eget rum i den nya lägenheten tvärs över gatan, visserligen bara en liten skrubb, en jungfrukammare, men ändå, ett eget rum.


Jag tänker idag på min pappa som växte upp i en etta på Södermalm och i tonåren fick en alldeles egen vrå av den möblerbara hallen i den fina tvåan i Bagarmossen.


När jag själv som femåring, egentligen 5 år och 10½ månad, det var noga med månaderna då, flyttade från en liten trea i Bergshamra där jag delade rum med min storasyster. En flytt två mil rakt norrut i ingenstans, men med ett eget rum i ett fantastiskt hus med en underbar trädgård i Bällsta, med kompisar i vartenda hus runt ikring.


För på samma vis som min farfar Erik, smeden från Holmsjö i norra Blekinge, min farmor Elsa Pressbyråbiträdet från samma lilla by i Blekinge, morfar Bengt, kamrern och reservofficeren från Tygelsjö i Skåne och mormor Anna-Lisa kartriterskan från Jordberga också ”söder om landsvägen” i Skåne som gav mina föräldrar en bättre framtid, och som de, min mamma Agneta och pappa Bosse båda ingenjörer gnetade och slet för att jag och min syster skulle få det bättre än dem så vill jag tillsammans med min Julia kunna ge våra barn Cornelia och Willem något som är bättre än det vi har.


- Därför är jag Socialdemokrat!


Men idag, i Vallentuna så försöker man ta ifrån oss våra möjligheter, möjligheterna att ge nästa generation något som är bättre. Bristen på hyreslägenheter och Alliansens bostadspolitik gör det näst intill omöjligt för oss att föra detta arv vidare.


För 20 år sedan fanns mer än tre gånger så många hyresrätter i Vallentuna jämfört med idag, från nästan 1000 till mindre än 300 stycken på 20 år. Denna utveckling är ingen slump, utan en medveten politik av Moderaterna för att tillsammans med sina borgerliga stödpartier bygga ett Vallentuna som inte är till för alla, utan bara för några få.


Med Alliansens bostadspolitik krävs det att man har miljoner på banken eller är kompis med en hyresvärd för att kunna ge sina barn något som är bättre än vad de redan har idag.
En Allianspolitik som planerar och bygger för de som redan har, utan möjlighet för de med små resurser att bosätta sig eller bo kvar i vår kommun.


En Allianspolitik som planerar och bygger segregerade områden där bara de som redan har, får möjlighet att bo.


En Allianspolitik som planerar och bygger så att de som är ekonomiskt svaga tvingas bort från kommunen.


Kamrater, denna orättvisa och ojämlika politik är vad Alliansen vill och rättfärdigar med sina elitistiska marknadsliberalistiska rökridåer. Det man gör är att man förskingrar vårt gemensamma och tar från de som har lite och ger till de som har mycket.


Med en socialdemokratisk bostadspolitik i Vallentuna, där vi planerar för och bygger hyresrätter, får alla möjlighet att bo kvar i Vallentuna.


Med en socialdemokratisk bostadspolitik i Vallentuna där både allmännyttan och privata hyresvärdar ges möjlighet att erbjuda nya bostäder får alla möjlighet att flytta till och bosätta sig i Vallentuna.


Med en socialdemokratisk bostadspolitik i Vallentuna där byggande av hyresrätter är prioriterade får vi möjlighet att ge nästa generation ännu bättre möjligheter, precis som våra föräldrar och deras föräldrar gav oss möjligheterna.


Många kommer säga att det är omöjligt, men som Harold MacMillan, visserligen en konservativ brittisk politiker men ändå ingen dumskalle, en gång sa: "politik är det möjligas konst, men också det omöjligas vetenskap".


Precis som mina föräldrar gav mig möjligheterna till något bättre så vill jag kunna ge mina barn möjligheterna till något ännu bättre.


- Därför är jag Socialdemokrat!


Kamrater, mötesdeltagare, -låt oss därför göra det som är möjligt nu och det som är omöjligt snart!