01 december 2018

”VAD FAN FÅR JAG FÖR PENGARNA?”


www.4h.se/vallentuna (klicka på länken för att läsa om 4H)

Skillnaderna mellan ideologierna socialdemokrati och marknadsliberalism kan inte bli mycket tydligare än nu. Vad som är vårt gemensamma ansvar och vad som är varje individs ansvar är det som skiljer oss i frågan om kommunen ska stödja 4H eller inte.

Jag som socialdemokrat drivs av en övertygelse att alla barn ska få samma möjligheter till en utvecklande och glädjefylld barndom. Det ska inte vara föräldrarnas förutsättningar som avgör vilka barn som får och inte får.

Att det finns de som inte har socialdemokratiska värderingar respekterar jag, eftersom vi socialdemokrater ser varje människa som unik med rätt att välja sina egna värderingar och åsikter. Men det betyder inte att jag accepterar ett samhälle som bygger på orättvisa och egoism.

14 juni 2018

Utred säsongstaxorna

Idag 14 juni väckte Socialdemokraterna ett ärende i Vallentunas fritidsnämnd om att utreda säsongstaxorna.

Det förlängda öppethållanden för bl.a. konstgräsplaner och ishallar betyder mycket för föreningarnas möjligheter att utveckla sina verksamheter och kunna erbjuda sina medlemmar bättre möjligheter till träning i hemkommunen.

De olika taxor beroende på om det är s.k. försäsong, eftersäsong eller normalsäsong innebär att alla inte kan vara med i den utsträckning som erbjuds. Många föräldrar har inte en ekonomi som klarar av de avgifterna som föreningarna behöver ta ut från barnen och ungdomarna för att finansiera de högre försäsongs- och eftersäsongstaxorna.

Om Vallentunas idrottsföreningar ska kunna fortsätta att utvecklas och ge lika möjligheter för alla så måste taxorna förändras.

En enig fritidsnämnd beslutade att ge fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda intäktsbortfallet och andra eventuella konsekvenser vid ett avskaffande av de högre "säsongstaxorna".

01 maj 2018

1:a maj - Jag är stolt över mitt Vallentuna


Jag är stolt över mitt Vallentuna, den plats som jag kallar min hembygd. Vallentuna har varit en bra plats att växa upp i, bilda familj i, och förhoppningsvis en plats att bli gammal i.
Men trots allt detta så är inte allt bra i vår kommun! Något är ruttet i kommunen Vallentuna.
Varje vecka möts vi av rubriker som:
- Krisen på socialen – hälften sa upp sig
- Socialsekreterare flyr Vallentuna kommun
- Föräldrar i uppror – vill byta skolkommun
- Pressat läge för Vallentunas förskolelärare
- Bostadsbristen är stor i Vallentuna, eller som några ungdomar formulerade det: ”Hej politiker! Var ska Vallentunas ungdomar bo?”
Är Vallentuna en kommun med ovanligt mycket otur?
Är Vallentuna en kommun med sämre förutsättningar?
Eller är Vallentuna en kommun som styrs av Moderaterna?
De klyftor vi ser idag är en medveten och utstuderad politik av Moderaterna.
- En politik som är till för att skapa skillnader i vår kommun.
- En bostadspolitik som bara är för de som redan har bostad.
- En skolpolitik för de barn och ungdomar som redan kan.
- En socialpolitik för de som är friska och utan problem i tillvaron.
Den Moderata politikens enda syfte är att undvika förändringar och konservera läget för att slippa ta ett solidariskt ansvar för de som är svaga. Det är en politik för de rika och starka, en vi- mot dem-politik. Det enda som hörs från Moderaterna är flyktiga ord utan tanke. Med en politik helt ur led så är det vi som måste vrida den rätt igen.
Så nästa mandatperiod vill jag istället att vi ska mötas av rubriker som:
- Vallentunas äldreomsorg ett föredöme, bäst i Sverige
- Vallentunas föräldrar - mest nöjda i landet med skolan
- Vallentuna bäst, tusen nya hyresrätter färdiga för inflyttning
Får vi de rubrikerna gratis utan ansträngning?
Nej, det kommer krävas mycket av oss och vår politik om pensionärerna ska känna trygghet i sin vardag och uppleva ett Vallentuna fullt av möjligheter. En vardag fylld av glädje och möjligheter, även fast benen inte riktigt bär eller minnet börjar svikta.
Det kommer krävas mycket av oss och vår politik om bostad i livets alla skeden ska bli verklighet och bryta trenden som Sveriges sämsta hyresrättskommun. Hyresrätten som är det första steget in i vuxenvärlden som ger alla möjlighet att bosätta sig i Vallentuna. Men också för de som på sin ålders höst fått nya förutsättningar i livet och det är dags att söka sig ett nytt boende som bättre passar livssituationen.
Det kommer krävas mycket av oss och vår politik om barnen ska få studiero och en trygg skoldag. En trygghet vars grund är engagerade och kompetenta lärare. Lärare som kan se en framtid med Vallentuna som arbetsgivare. En arbetsgivare som utvecklar och stimulerar sina medarbetare.
Om detta ska bli verklighet så krävs att vi tillsammans arbetar för:
- ett Vallentuna som kan bättre,
- ett förändrat Vallentuna,
- ett Vallentuna som är jämlikt, solidariskt och ger möjligheter.
Med en socialdemokratisk politik kan vi göra Vallentuna till en bättre plats för alla.
Det ska inte ha någon betydelse om du
har jobb eller är arbetslös,
bor i villa eller hyresrätt,
hur du ser ut,
var du kommer ifrån,
vem du tycker om,
eller vilka hinder du möter,
så ska vårt samhälle erbjuda lika möjligheter och samma välfärd till alla. 
Mötesdeltagare - Vallentuna går att förändra, Vallentuna kan bättre, Vallentuna har alla förutsättningar att bli en kommun där alla får plats.
Vill vi ha ett bättre Vallentuna, vill vi förändra Vallentuna, eller vill vi inte? Det är frågan kamrater!

19 april 2018

Jippi?

Nu finns det 7 fler hyreslägenheter i Vallentuna, i alla fall om man läser den idag publicerade statistiken från Statistiska Centralbyrån.

Det innebär att andelen hyresrätter i Vallentuna ökade med 0,033%-enheter eller 0,3 promille om man så vill.

Finns det då anledning att ropa "Jippi"? Svaret på denna retoriska och ironiska fråga är givetvis nej. Vallentuna är en bra kommun, men kan så mycket bättre. Det är helt enkelt en ambitionsfråga, vill man förvalta och bevara eller vill man utveckla och förändra?

STANDING STILL IS NOT AN OPTION!

27 mars 2018

Äntligen!


Våren 2015 förslog Socialdemokraterna i Fritidsnämnden att det var dags att förnya sig och äntligen förstå att begreppen vinteridrott och sommaridrott många gånger hör historien till.
Vårt förslag innebar bl.a. att en av ishallarna skulle vara öppen även i maj.

Nu tre år senare har även Alliansen förstått och tagit till sig att något förändrats sedan 80-talet, nämligen att man vill åka skridskor även fast tussilagon blommar i vägkanterna.

Torsdagen den 22 mars 2018 beslutade en enig Fritidsnämnd att ishall B ska hålla öppet ända till 6 maj.

STORT GRATTIS TILL ISHOCKEYN OCH KONSTÅKNINGEN!

ps. Socialdemokraterna kommer fortsätta arbeta för att även de andra idrotternas anläggningsbehov tillfredsställs ds.

28 september 2017

Ansvaret för idrottsportföljen i regeringen får inte vara en bisyssla

Annika Strandhäll är en mycket bra minister med stor arbetskapacitet och kompetens, men jag tror inte att hon hinner avsätta den tid på idrottsfrågorna som idrottsrörelsen menar behövs, ingen s.k. idrottsminister har klarat av den uppgiften de senaste 20 åren. Varför är det då så? Jo, kraven på en ”riktig minister” finns inte i opinionen.

Svenskt näringsliv, LO/TCO, LRF, nykterhetsrörelsen, Svenska Jägareförbundet m.fl. är intresseorganisationer som rönt stor framgång genom åren med sitt opinions- och lobbyarbete trots att de inte är i närheten av Riksidrottsförbundets storlek. Dessa och andra framgångsrika organisationer har genom tydliga budskap och långsiktiga strategier satt sina respektive områden på den politiska kartan. Riksidrottsförbundet med över 3 miljoner medlemmar, mer än dubbelt så många som någon annan organisation i Sverige, borde faktiskt om uttrycket tillåts "fan i mej kunna bättre!"

Googlar man på "Björn Eriksson" (Riksidrottsförbundets ordförande) så är det första man får upp som kan liknas vid opinionsbildning: "kontantupprop" och "seniorer som arbetskraft". Idrottens högsta chef syns mer i andra frågor än idrottens behov och problem. Visst, han är rolig att lyssna på, men inte hörts i idrottsdebatten annat än när det gäller idrottsrörelsens egna tillkortakommanden inom t.ex. barnelitsatsningar och hbtq. Riksidrottsförbundet behöver en ledning som inte bara är reaktiv, utan som är proaktiv och relevant i samhällsdebatten. Prova att Googla på Karl-Petter Thorwaldsson eller Carola Lemne så ska ni få se på opinionsbildning som heter duga.


Så länge inget parti, koalition eller allians på nationell nivå ser idrotten som ett prioriterat politikområde så kommer vi inte få en "idrottsminister" på riktigt. Här lägger jag helt frankt hela ansvaret på idrottsrörelsen.


Om inte idrottsrörelsen gör sig relevant i debatten så är man rökt. Det måste tjatas varje dag, varje dag måste ett av svaren på de problem vi ser i samhället vara: "idrottsrörelsen kan, idrottsrörelsen vill".


Hörs man inte, så finns man inte!

ps. I Vallentuna så har idrotten (inkl. annan föreningsverksamhet) en stark ställning och vägen dit har varit tydlighet och bra opinionsarbete från föreningarnas sida. I Vallentuna är dessa frågor "valfrågor", den som inte tar dessa frågor på allvar blir inte omvald.

08 maj 2017

En seger för den demokratiska processen

Femtio halkskydd, en skitsak tyckte nog de flesta, det tyckte jag också.


Men det handlade inte om halkskydd egentligen, utan om vad en politiker får hitta på alldeles själv på egen hand.

Socialnämndens ordförande har det senaste året fattat flera s.k. "ordförandebeslut" då han menat att det varit så bråttom att det inte gått att vänta en vecka eller så på att socialnämnden ska fatta beslut enligt regelverket. Några av dessa beslut har dessutom varit förenade med stora kostnader, långt över 100.000 kronor.

Jag valde att överklaga "halkskyddsbeslutet" eftersom det var det minst krångliga och att halkskydden redan var utdelade när domstolen började granska ärendet. Jag bedömde att konsekvenserna för medborgarna skull vara noll och ingenting, det går ju inte att springa runt och ta tillbaka halkskydden. Det centrala var att visa på hur en ordförande absolut inte får agera.

Nu har Stockholms förvaltningsrätt upphävt beslutet med motiveringen att beslutet hade kunnat vänta några dagar tills nämnden sammanträdde.

Min förhoppning är att detta innebär att våra nämndordförandena i framtiden tänker till innan de fattar förhastade beslut. 

ps. Jag tycker att det är en bra idé med halkskydd under förutsättning att alla som behöver får och inte bara 250 st ds.