11 november 2014

Premiär

Nu har man gjort det. Första gången i talarstolen i Vallentunas kommunfullmäktige.

På min direkta fråga till Centerpartiet hur de ska infria sina vallöften i Moderaternas budget kom svaret: "att det får vi se när vi lagt fast vår gemensamma plattform".

Min tolkning är att Centerpartiet inte bryr sig om politik, utan bara är ute efter att få fina "platser" i styrelser och nämnder.

Det påminner om forna tiders "korruptokrati" - att köpa stöd med fina ordnar och titlar utan egentlig makt. Trodde det var förpassat till historiens soptipp i och med 1809 års regeringsform. Men det verkar som Vallentuna fortfarande befinner sig i den feodala eran.

REVOLUTIONÄRER I VALLENTUNA FÖRENEN EDER!

2 kommentarer: