30 juli 2015

Nu startar vi arbetet med att ta fram Socialdemokraterna i Vallentunas Fritidspolitiska framtidsprogram

I vår handlingsplan för 2014-2018 så står följande:

”Vallentunas rika föreningsliv drivs till största delen av ideella krafter. Kommunen måste vara mer engagerad i att förbättra föreningslivets villkor. Det krävs regelbunden dialog mellan kommunen och föreningslivet så att föreningarna kan vidareutvecklas och locka flera medlemmar. Varje barn och ungdom som hittar sin fritidssysselsättning i föreningslivet är ett lyft för individen. Det är samtidigt en investering för kommunen.”


- Vi ger särskilt stöd till föreningar som satsar på bredd i sin ungdomsverksamhet.
- Vi tar ansvar för att hallar och anläggningar håller hög standard.
- Vi höjer föreningsstödet och inför nolltaxa i kommunens lokaler för föreningar.
- Vi inför en avgiftsfri simskola för alla barn.
- Vi bygger ut och utvecklar fritidsgårdarnas verksamhet och utökar öppettider på lov och helger.
- Vi rustar upp Kvarnbadet.


För att säkerställa att vi är på rätt väg och inte missar något när vi nu utvecklar vår handlingsplan till ett mer djupgående och konkret dokument så vill vi veta vad just din förening har för behov och framtidsplaner för att göra Vallentuna till Sveriges bästa idrotts-/föreningskommun.


Vi samlar därför Vallentunas föreningsliv till en work-shop/brainstorming i Vallentuna Folkets hus (Hövdingavägen 1) 9 september kl.19-22.


Maila
jerri.bergstrom@gmail.com om ni kommer och hur många ni blir.

Varmt välkomna//Jerri, Adam, Frida och Sussie, Socialdemokraternas fritidsnämndsgrupp.

07 juli 2015

Sommarstängt

Igår så semesterstängde idrotten i Vallentuna. I alla fall om man ska tro Kultur och fritidsförvaltning i Vallentuna.

Undrar var i Alliansplattformen man hittar det vallöftet?