31 oktober 2020

Månadsbrev oktober 2020

När Allhelgonahelgen är över och novemberrusket precis dragit in över Vallentuna så är det återigen dags för mig att berätta om vad som hänt senaste månaden.

I början av oktober fick vi besök er av riksdagsledamoten Anna Vikström (S) som presenterade regeringens budgetproposition och vad den innebär för Sverige och för Vallentuna lokalt. De satsningar som vår regering tillsammans med stödpartierna C & L nu föreslår är historiska. Nästa år tilldelas Vallentuna över 70 miljoner kronor extra i generella statsbidrag för att hantera dels coronaepidemins effekter och dels för att stärka upp framförallt vård och omsorg i kommunen.

Vårt förslag kommunplan 2021-2023 presenterades för medlemmarna vid två tillfällen och godkändes med några små justeringar av medlemsmötet 14 oktober. Förslaget innehåller stora satsningar på vård, skola och omsorg, främst i form av personalförstärkningar, förbättrade arbetsförhållanden och kompetensutveckling.

Arbetet med hur vi ska bemöta Trafikverkets förslag till ”Riksintresseprecisering för Arlanda” intensifierades under oktober och flera kontakter har tagits med Socialdemokratiska företrädare i våra grannkommuner, regionen, riksdagen och regeringen. Syftet med detta arbete är att informera och söka stöd för vår ståndpunkt, att det på ett balanserat sätt går att utveckla Arlanda för framtiden, utan att begränsa Vallentunas möjligheter att bygga bostäder längs Roslagsbanan. 

Tillsammans med vår riksdagsledamot Markus Selin var jag på studiebesök hos ”Lära Med Djur” i Ledinge, som är en ideell förening och daglig verksamhet enligt LSS och som riktar sig till människor med funktionsskillnader.

Månaden avslutades inte på det viset man hoppats på. Att i allhelgonatid få tillfälle att minnas nära och kära var något många hade planerat för. Men allt förändrades efter att regeringen och myndigheter i torsdags meddelade nya restriktioner i kampen mot smittspridningen vilket inneburit bl.a. att Träffpunkten inte kan öppnas idag, att bibliotek och fritidsgårdar begränsat sitt öppethållande en tid fram över.

Om en vecka så är det budgetfullmäktige där vi ska visa på skillnaderna mellan Socialdemokratisk politik och allianspolitik. Mer om budgetfullmäktige och annat som händer i november kommer i nästa månadsbrev i början av advent.

 

Tillsammans för ett bättre Vallentuna!