31 mars 2021

Månadsbrev mars 2021

De sista dagarna i mars så har det inkommit rapporter om backsippor, tranor och sopning av vägarna i Vallentuna, säkra tecken på att våren äntligen är här. Äntligen kan man säga då våren inte riktigt kunde bestämma sig i början av månaden.

Om föräldraledighet är ett vårtecken vet jag inte, men för Vallentunas del kom goda nyheter. De tre första veckorna i maj så kommer vår medlem Daniel Färm tjänstgöra som riksdagsledamot, tack vare att Alexandra Völker då inleder sin föräldraledighet. Att det bara blir tre veckor beror på att Mathias Tegnér återinträder som riksdagsledamot efter sin föräldraledighet. Det är första gången på nästan trettio år som det sitter en Socialdemokrat från Vallentuna i vår högsta beslutande församling. Senast var det Sylvia Pettersson som satt på den stolen. Grattis Daniel och hela Vallentuna!

På kommunfullmäktige för två dagar sedan handlade inledningsvis debatterna ännu en gång om arbetsvillkor, denna gång med fokus på lärarnas arbetsbelastning och rättvisa villkor i våra upphandlingar. Senare på kvällen så var det de äldres villkor som diskuterades då våra förslag om hur kommunen kan arbeta med det ”digitala utanförskapet” att det behövs en ”strategi och handlingsplan för ett äldrevänligt Vallentuna”. Båda förslagen avslogs då majoriteten ansåg att det inte behövs och att det är bra som det är.

Viktigt att notera var att Sverigedemokraterna tillsammans med Alliansen beslutade att avslå Jaana Tilles förslag om att ”bryta det digitala utanförskapet bland äldre i Vallentuna”. Berätta gärna det för era vänner och bekanta.

Tyvärr så fick Vallentuna tråkiga nyheter sista dagen i mars, då Trafikverket publicerade sitt beslut om ”Riksintresseprecisering för Stockholm Arlanda Airport” idag. Konsekvenserna av detta beslut är att stora delar av Vallentuna kommun beläggs med utvecklingsförbud och Vallentuna tätort och Lindholmen inte får växa utanför sina nuvarande gränser. Beslutet innebär att kommunen nu måste förbereda sig för att arbeta fram en helt ny översiktsplan och dra upp nya riktlinjer för hela kommunens framtida utveckling.


Man kan sammanfatta mars månad med att det var både sura och söta karameller i årets påskägg.

Tillsammans för ett bättre Vallentuna och Glad Påsk!