24 februari 2017

Partistyrelsens utlåtande

Fysisk aktivitet i skolan är utvecklande, uppskattat och viktigt för elevernas fysiska och psykiska hälsa. Den fysiska aktiviteten bör därför öka. Socialdemokraterna anser att eleverna ska erbjudas fysisk aktivitet varje dag i skolan. Eleverna ska enligt läroplanen få kunskap om hur livsstilen påverkar hälsan, något som också ska följas upp när skolan granskas.

Partikongressen föreslås besluta:
-att bifalla motionen om att socialdemokraterna ska verka för att barn och ungdomar får mer fysisk aktivitet och rörelse under sin skoldag.

17 februari 2017

Rätt ska vara rätt

Ibland när man sticker ut hakan så måste man vara beredd på en smäll. Så är det, för att kunna dela ut två så måste man vara beredd att ta emot en.

Det trista är när man tagit emot så många bara för att man vet att man har rätt men motparten inte förstår. När sen det avgörande slaget ska delas ut så försvinner motståndaren som ett spöke, ut mellan repen. Visserligen vinner man på teknisk knock out, men man känner sig ändå lurad på segern.

Man får trösta sig med den objektiva segern, hur den än nu vanns.