19 januari 2016

Fråga, men inget svar

Under 6 dagar i december drabbades Vallentuna ishall av ett driftstopp med följden att Fritidsnämnden inte klarade av att uppfylla sitt uppdrag, att erbjuda fungerande anläggningar till föreningar, skolor och allmänheten.


Som svar på min enkla fråga i kommunfullmäktige igår - "hur säkerställer Vallentuna kommun att detta inte sker igen?" - till Fritidsnämndens ordförande Lars Carlsson (c) så fick jag som svar att det inte var fritidsnämndens ansvar utan att - ”det är Samhällsbyggnadsförvaltningens åtagande att se till att det ska fungera". Till detta svar kom också ett förtydligande från ordförande, nämligen att - "hade det varit Fritidsnämnden som hade skött lokalerna så är jag helt säker på att vi inte hade haft samma situation ".

I övrigt utgjordes ordförandes svar av en felbeskrivning som bland annat innehöll att det är gamla grejer och att det varit problem med elektriciteten plus lite annat om ventiler och redundans.

Något svar på frågan fick jag inte, istället fick jag en bortförklaring (inkl. ett skyllaifrån) och lite tekniskt hokuspokus. Sedan får man tolka hans svar om Samhällsbyggnadsförvaltningens kompetens att sköta lokaler kontra Fritidsnämndens, hur man vill.

Jag får nog ställa frågan till någon som kan svara nästa gång.

18 januari 2016

"föreningsdialog?"

Dialog:
Från tidigt 1200-tal, från fornfranska dialoge litterärt arbete bestående av ett samtal mellan två eller flera personer, från latinska dialogus, från grekiska dialogos konversation, dialogue, relaterat till dialogesthai samtala från, dia-, tvärs, genom, (se dia-) + legein tala (se lektion (n.)). Innebörden breddas till ett samtal på 1300-talet.


Monolog:
Ett längre tal från en person. Vanligt i bl a massmedia, undervisning, ståuppkomik, och i andra teatersammanhang, till exempel i en pjäs, där en roll uttrycker tankar, funderingar, eller liknande.