31 januari 2021

Månadsbrev januari 2021

Äntligen så kom vintern med snö, sol och lite kyla de sista dagarna i januari. Vi får hoppas på många fina vinterveckor innan våren kommer. Och fram till dess så är det mycket som ska hinna bli klart. Bl.a. så har styrelsen påbörjat planeringen för årsmötet 13 mars och det årliga förstamajfirandet. Som ni säkert förstår så är det en extra utmaning i år då osäkerheten är stor vad det gäller restriktioner m.m. Men vi kommer vara beredda och förbereder för möten i alla olika former, men givetvis så är det ”riktiga” fysiska mötet utan en dataskärm mellan oss som vi sätter vårt hopp till. Men innan vi hunnit ställa om till det ”normala” så får vi hålla i, hålla ut och hålla avstånd.

Rekrytering av ny kommundirektör efter Victor Kilén har nu gått in i slutskedet. Förhoppningsvis så kan kommunen vara klar med det inom någon eller några veckor. Det är viktigt att en ny kommundirektör kommer på plats och kommer in i sitt uppdrag så fort det går då Vallentuna kommun står inför några stora utmaningar som är avgörande för kommunens framtida utveckling. Det jag framförallt tänker på är arbetet med att påverka Trafikverkets riksintresseprecisering av ”bullerområde för Arlanda” och att staten vill omförhandla Sverigeavtalet vilket kan innebära att projektet med Roslagsbanan till city inte blir av.

Dagordningen på fullmäktige 18 januari innehöll för vår del svar på två interpellationer och tre motioner. Svaren på interpellationerna om skolbibliotek respektive ensamhet bland äldre från alliansen visar än en gång på deras låga ambitionsnivå när det gäller barn och äldres l
De tre motionerna var på samma tema, arbetsvillkor för vår personal. I debatten framkom det tydligt vilka partier som är arbetarpartier. Alliansen saknar helt insikt vad som skapar bra arbetsplatser och hur man blir en attraktiv arbetsgivare.

Vid mötet lämnade vi även in en interpellation om lärarnas arbetssituation och en motion om bättre beslutsunderlag vid beslut som föregåtts av MBL-förhandling. Det ska bli spännande att få höra svaren från alliansen. Svar på motionen får vi vänta på, men svaret på interpellation om lärarnas arbetssituation kan ni både se och höra redan den 22 februari på fullmäktige.
https://www.vallentuna.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/moten-och-protokoll/webbsandningar

Ni som följer med i debatten har säkert märkt att våra förtroendevalda i regionen jobbar hårt med att försöka stoppa försäljningen av ”1177-vårdrådgivning” till företaget KRY. Socialdemokraterna försöker nu uppmärksamma frågan på alla möjliga sätt och här kan vi medlemmar hjälpas åt med att uppmärksamma frågan på nätet, i det dagliga samtalet och i alla andra sammanhang det går.

Tillsammans för ett bättre Vallentuna!