29 januari 2015

Håll fingrarna borta från idrottsrörelsen

Svensk idrottsrörelse är en av världens starkaste folkrörelser med en bredd som uppmärksammas internationellt. Två av tre pojkar och drygt varannan flicka i åldrarna 7 till 15 är med i en eller flera idrottsföreningar. Drygt två miljoner personer i åldern 16-84 är medlemmar och/eller har förtroendeuppdrag i en eller flera av de ca 22 000 idrottsföreningarna.

Sedan lång tid har staten via sina olika bidragssystem gett idrottsrörelsen uppdrag efter uppdrag som inte tillhör deras "kärnverksamhet" – att bedriva idrottsverksamhet. Det har blivit en ovana bland riks- och kommunalpolitiker att försöka använda idrottsrörelsen som redskap för sina egna agendor.


Regeringarnas budgetpropositioner har också blivit alltmer fyllda av politiska krav på idrottsrörelsen (senaste exemplet är att "regeringen beslutat att ge 500 000 kronor i bidrag till Riksidrottsförbundet för att ta fram en plan för att stärka och utveckla idrottsrörelsens arbete med folkhälsa"), idrotten får extra stöd i kommunerna om föreningarna arbetar särskilt med jämställdhet, hbtq-frågor, mångfald, integration och mycket annat. Citat från en erfaren idrottsledare "idrotten/föreningen ska göra allt utom det som den grundats för".


Idrottsrörelsens värdegrund är en plattform som mer än väl uppfyller alla de krav som vi kan ställa på en frivillig/ideell verksamhet som verkar i en sann demokratisk anda.


De ideella idrottsledarna lägger ned ett arbete motsvarande 140 miljoner timmar per år i föreningarna. Om ledarna fick betalt motsvarande en fritidsledarlön för den tid de lägger ned på idrotten skulle det innebära ett värde, inkl. sociala avgifter, om ca 30 miljarder kronor per år.

Rätten att fatta egna beslut om målen och vägarna till målen är grunden för hundratusentals ideellt arbetande idrottsledares engagemang. När denna rätt hotas, hotas också det ideella engagemanget. Om idrottsrörelsens självständighet skulle sättas på undantag, skulle också glädjen och kraften tyna bort.


Det är av största vikt att relationen mellan Sveriges största folkrörelse och Socialdemokratin stärks och utvecklas. Denna relation måste bygga på en ömsesidighet och respekt för våra olika samhällskontrakt, därför måste vi återupprätta idrottsrörelsens självständighet så att idrottsrörelsen tillåts att fokusera på sitt egentliga ändamål och inte påtvingas uppgifter som ligger utanför deras kompetensområde (att bedriva idrottsverksamhet).

12 januari 2015

Kultur och fritidsförvaltningen - VallentunaIdrottens fiende #1

På torsdag är det dags för årets första nämndmöte. Som 8:e punkt så har förvaltningen ett förslag till hur deras verksamhet ska prioriteras.

Prioritering av underhåll under vinterhalvåret inom befintliga resurser.

1. Löpande underhåll och skötsel av enhetens anläggningar. Össeby IP, Vallentuna IP, sporthallar och Kvarnbadet.
2. Plogning av gångytor på Vallentuna IP
3. Plogning av naturisbana på Vallentunasjön
4. Spårning av skidspår Össeby IP
5. Spårning av skidspår Vallentunasjön
6. Vinterunderhåll på motionsspåret på Vallentuna IP
7. Isvård och skötsel ishallarna
8. Frilägga en konstgräsplan på Vallentuna IP från snö


Förslaget kan sammanfattas med ett ord "KATASTROF".

Sist och näst sist prioriterad är den bokade, betalande och organiserade verksamheten - ishockey, konståkning och fotboll.

Varför ploga gångvägar på IP om det ändå inte går att bedriva verksamhet i ishallen eller på konstgräset?

SUCK!!!