09 december 2016

Lucia - en tradition, eller ...


Rent formellt slutade vi i Sverige fira helgon efter Gustaf Vasas reformation, men Sankta Lucia dök upp någon gång under 1800-talets andra hälft som ett trevligt inslag i vintermörkret.

Själv har jag som tapper Staffanstalledräng i nionde klass gjort min insats både i Hjälmstaskolans aula (vid morgonsamlingen på Luciamorgonen) och på ålderdomshemmen i Vallentuna. Det var kul, men helt utan religiösa associationer från min sida. Det var tradition utan kontext.

Nu oroas man över att ungdomarna inte vill delta i kommunernas/skolornas Luciatåg runt om i Sverige.
- Har våra ungdomar blivit mindre intresserade av religiösa traditioner?
- Har någon frågat vad ungdomarna vill?
De som saknar luciatågen får väl själva sätta på sig nattlinnet och sjunga psalmer.

Något som skulle kunna få ungdomarna intresserade är om vi istället sätter in Lucia i en nutida kontext och gör det till en manifestation mot prostitution och människohandel. Lucia var ju en siciliansk flicka som dömdes till tvångsprostitution som straff för sin övertygelse.

24 oktober 2016

3 år går fort


Dags att sammanfatta mina 3 första år som aktiv politiker.

Oktober 2013 lyckades vi splittra Alliansen i fritidsnämnden när förslaget om höjning av anläggningshyror på upp till 30% lades fram på nämndens bord. Ärendet "försvann" sedan någonstans (ingen vet vart), då Alliansen till slut insåg att det var politiskt självmord att fortsätta penningjakten på föreningarna. 

I december 2015 avvärjdes nästa angrepp, då förslaget om straffavgifter och förrådshyror återremitterades av kommunfullmäktige för att nu i början av oktober kastas på historiens soptipp av en enig kommunstyrelse.

I våras förkastades ett av föreningslivet hårt kritiserat förslag om fördelningsprinciper av tider i sporthallar och andra idrottsanläggningar av en enig fritidsnämnd.

Och nu idag så fattade kommunfullmäktige beslut om att återgå till den tidigare organisationen med en egen Fritidsförvaltning.

Utan ett aktivt opinionsarbete av idrottsföreningarna och en reformerad kommunledning så hade vi aldrig lyckats med detta. Alternativet hade varit ett föreningsliv som hade gått på knäna av ökade hyror och avgifter samt ett kontraproduktivt system för fördelning av tider som hade slagit sönder allt vad långsiktighet heter.

Tyvärr så finns det en baksida av myntet, en kompetent och föreningsvänlig C-ordförande tvingades bort samt att flera engagerade och kompetenta medarbetare sökte sig bort från förvaltningen under dessa 3 år.

Med detta sagt så är det nu dags att se framåt och fortsätta arbeta för föreningslivets och ungdomarnas bästa.

ps. sida vid sida tillsammans hjälps vi åt!, eller som man sjunger på Enfield road (Liverpools hemmaarena) "you'll never walk alone"

ps2. mitt lag är Arsenal, om någon undrar

17 oktober 2016

Nu får det fan i mig vara nog!


Än en gång så har stollar/knäppgökar/idrottshatare/m.m., kalla dem vad du vill, förstört för de som vill uppleva idrott när den är som bäst. 

En förväntansfull publik med fotbollsälskare, både i grönvitt och blårandigt såg fram mot ett spännande derby på "Nya Söderstadion".

Jag brukar inte skrika om hårdare straff och lagstiftning, men nu är måttet rågat!

21 september 2016

Det lönar sig att vara envis och använda obestridliga fakta

”Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att lägga ner och avsluta ärendet då fritidsnämnden omarbetar förslaget.”

Beslutet gäller ärendet om ”böter och straffavgifter” samt förrådshyror för föreningslivet i Vallentuna. klicka för mitt tidigare inlägg om ärendet


Nu kan vi sätta oss tillsammans (politiken och föreningarna) och ta fram ett förslag som är relevant och rättvist.


I FÄDERS SPÅR FÖR FRAMTIDENS SEGRAR

16 augusti 2016

Några reflekterande frågor med 5 dagar kvar på OS

Är den internationella konkurrensen i damidrotten sämre eller är svenska damidrottare bättre?


Finns det skillnader på flickor och pojkars idrottande i tidig ålder?

Varför slutar flickor tidigare än pojkar med organiserad idrott?

VAD TROR DU ÄR SVAREN?

23 juni 2016

Dumhet eller illvilja?

Blir både ledsen och arg när jag läser i Vallentuna Nyheter att GoIF Kåre’s futsal-lag bytt till Djurgården. Som inbiten Hammarbyare så smärtar det givetvis, men framförallt som Vallentunabo att den styrande Alliansen låtit detta ske, till och med uppmuntrat det.

För Kåre är det försent men jag hoppas att den nya organisationen (Fritidsförvaltning) tillsammans med en ev. tillnyktring i den styrande Alliansen kan förhindra att fler idrotter/föreningar ger upp.

DET ÄR ALDRIG FÖRSENT ATT ...!

20 maj 2016

Spaning N/J, +/*

Har tänkt på en sak, det är mycket enklare att säga "nej" och att säga "eller", men det är roligare att säga "ja" och att säga "och".
 
För att stimulera kreativiteten och en positiv attityd så är "varför inte!?" bra bränsle i beslutsprocessen.
 
Bonusspaning - eutanasi för dåliga idéer
Döda aldrig en dålig idé, är den nu så dålig så dör den ändå utan din hjälp.

13 maj 2016

Framtid för fritid

Det är ingen hemlighet att jag  varit kritisk till hur arbetet på delar av Kultur och fritidsförvaltningen bedrivits. Jag har löpande tagit upp de brister jag sett, men har först den senaste tiden fått gehör för detta från Alliansen.

Dessa brister finns framförallt i den föreningsintensiva delen. Jag är av den uppfattningen att de som drev igenom beslutet om sammanslagningen för snart 3 år sedan, inte förstod att det är en verksamhet som är väsensskild från övrig kommunal verksamhet, då den till största delen är av en stödjande natur eftersom föreningarna är de egentliga verksamhetsutförarna med tusentals sammankomster och aktiviteter.

Huvudorsaken för detta ”haveri” var den pressade tidsplanen (från tanke till handling). I december 2012 fick dåvarande kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag till sammanslagning. Efter några vändor i kommunstyrelsen så beslutade fullmäktige 27 maj 2013 att den skulle genomföras 1 juli samma år. Att tro att 33 dagar var tillräckligt för att planera och påbörja en sådan omorganisation var både naivt och ansvarslöst.


Detta var Socialdemokraternas motivering till att inte genomföra sammanslagningen:
"Socialdemokraterna reserverar sig emot beslutet att slå samman kultur- och fritidsförvaltningarna med hänvisning till att konsekvensbeskrivningen saknar de ekonomiska, verksamhetsmässiga och ev. konsekvenser för verksamheternas kvalité. Även arbetsmiljöfrågor t.ex. arbetsbelastningen för den nya chefsbefattningen borde klargöras.

Socialdemokraterna värnar både kultur- och fritidssektorn! Vi tror inte på att sammanslagningen av förvaltningarna skulle innebära effektivare organisation eller att det skulle förbättra den kommunala servicen till kultur- och föreningslivet."

Jag har respekterat detta beslut och min förhoppning har hela tiden varit att den sammanslagna förvaltningen skulle klara av att hitta rätt i sitt uppdrag, men nu när delar av ledningen slutar kan det vara tillfälle att Alliansen tillsammans med oppositionen funderar på hur arbetet ska organiseras framledes.

NYA TAG, MED SIKTE PÅ FRAMGÅNG!

09 mars 2016

Raketforskning?

 
Om en vecka fattar Fritidsnämnden beslut om ändrade fördelningsprinciper för tider i hallar och anläggningar. De principer vi har idag är inte bäst i världen, men det som nu föreslås är inte den förbättring man tror utan mer eller mindre en katastrof.

De föreslagna principerna innebär en s.k. ”matematisk rättvisa” utan hänsyn till föreningarnas verksamhet, förutsättningar och behov. Mest fascinerande är att principerna direkt motarbetar föreningar som vill bedriva både pojk- och flickidrott.

Varför gör man nu detta kan man undra? Vill man jävlas eller förstår man inte ”verkligheten” (den där utanför Kulturhuset)?

21 februari 2016

Tålamodets förbannelse


Satsen om oändligt många apor i sin ursprungliga form slår fast att en apa som slumpmässigt trycker på en skrivmaskins tangentbord till slut kommer att ha skrivit alla böcker i det franska nationalbiblioteket Bibliothèque nationale de France.

Alltför många gånger låter man denna matematiska lek "förlåta/ursäkta" en organisations tillkortakommanden.

Men tyvärr, här är ett resultat från ett försök i verkligheten.
- Forskare vid Paignton Zoo och Plymouths universitet rapporteras ha lämnat ett tangentbord i en bur med sex makaker under en månad. Det enda som faktiskt skrevs var ungefär fem sidor av bokstaven 'S', dessutom urinerade och exkrementerade aporna på tangentbordet.

Hur detta inlägg ska tolkas står var och en fritt.

Tror det är bättre att se till att kompetensen finns från början.

05 februari 2016

03 februari 2016

Vad är det man mörkar?

I över ett år har jag väntat på att få ta del av den besiktning som gjordes av ishallen förra vintern. Jag är inte ensam om denna önskan, även hyresgästerna (idrottsföreningarna i ishallen) har undrat men vi har alla fått svaret att det fortfarande är s.k. ”arbetsmaterial” som inte får lämnas ut. Rätt eller fel, det är något som juristerna får leka med, men moraliskt är det åt pipan då innehållet kan ha stor inverkan på verksamheterna i ishallen. Är det hälsofarligt?, måste lokalerna utrymmas?, kan verksamheten fortsätta;?, osv.?

Frågorna är många, men svaren är inga!

19 januari 2016

Fråga, men inget svar

Under 6 dagar i december drabbades Vallentuna ishall av ett driftstopp med följden att Fritidsnämnden inte klarade av att uppfylla sitt uppdrag, att erbjuda fungerande anläggningar till föreningar, skolor och allmänheten.


Som svar på min enkla fråga i kommunfullmäktige igår - "hur säkerställer Vallentuna kommun att detta inte sker igen?" - till Fritidsnämndens ordförande Lars Carlsson (c) så fick jag som svar att det inte var fritidsnämndens ansvar utan att - ”det är Samhällsbyggnadsförvaltningens åtagande att se till att det ska fungera". Till detta svar kom också ett förtydligande från ordförande, nämligen att - "hade det varit Fritidsnämnden som hade skött lokalerna så är jag helt säker på att vi inte hade haft samma situation ".

I övrigt utgjordes ordförandes svar av en felbeskrivning som bland annat innehöll att det är gamla grejer och att det varit problem med elektriciteten plus lite annat om ventiler och redundans.

Något svar på frågan fick jag inte, istället fick jag en bortförklaring (inkl. ett skyllaifrån) och lite tekniskt hokuspokus. Sedan får man tolka hans svar om Samhällsbyggnadsförvaltningens kompetens att sköta lokaler kontra Fritidsnämndens, hur man vill.

Jag får nog ställa frågan till någon som kan svara nästa gång.

18 januari 2016

"föreningsdialog?"

Dialog:
Från tidigt 1200-tal, från fornfranska dialoge litterärt arbete bestående av ett samtal mellan två eller flera personer, från latinska dialogus, från grekiska dialogos konversation, dialogue, relaterat till dialogesthai samtala från, dia-, tvärs, genom, (se dia-) + legein tala (se lektion (n.)). Innebörden breddas till ett samtal på 1300-talet.


Monolog:
Ett längre tal från en person. Vanligt i bl a massmedia, undervisning, ståuppkomik, och i andra teatersammanhang, till exempel i en pjäs, där en roll uttrycker tankar, funderingar, eller liknande.