23 december 2015

Skenhelighet

Skenhelig enligt Svenska akademien

hycklat from el. oförvitlig


vilket i klartext är att låtsas vara god eller ärlig.


Här kommer några exempel:

- Att på Facebook skriva ”Fantastiska verksamheter som fyller vardagen för hundratals personer i alla olika åldrar. Allt engagemang av detta slag ska uppmärksammas!” eller ” håller med om att all ideell verksamhet måste lyftas och synliggöras” när man företräder ett parti som vill införa höjda avgifter för föreningslivet.


- Att i talarstolen slå för sig bröstet och tala om hur viktigt det är med de ideella krafterna i föreningslivet samtidigt som bidragsbudgeten till föreningslivet inte ändrats på 5 år.


- Att börja med att betona vikten av dialog med föreningslivet för att i nästa stund avskaffa dialogmöten som föreningarna vill behålla.


Tyvärr så är detta inga påhittade exempel utan det är en kort sammanfattning av Alliansens föreningspolitiska agerande 2015.

ps. här kommer ett filmtips till Jul – ” Grinchen – julen är stulen” – som skulle kunna vara taget direkt från Alliansens plattform ds.

14 december 2015

Bygg en inomhushall för friidrott och fotboll

Idag lämnade jag in en motion om att utveckla VallentunaIdrotten. Nu kan vi bara hoppas på att fullmäktige i Vallentuna också vill.Motion
Att idrotten skulle vara årstidsbunden är något som hör historien till. Idag utövas idrott i alla dess former året runt och många sporter har tävlingssäsong från januari till december.

I Vallentuna har flera idrotter svårt att bedriva sin verksamhet under vintertid eftersom det idag är problem med att hålla banor och planer rena från snö och is och fullgoda inomhusalternativ saknas. Att som idag istället tvinga invånarna i Vallentuna pendla till andra kommuner för att kunna utöva sin idrott är inte hållbart, vare sig ekonomiskt eller miljömässigt.

En träningsanläggning som ger barn, ungdomar och vuxna möjlighet att ägna sig åt den aktivitet man vill utan att bristen på anläggningar sätter käppar i hjulet är en förutsättning om en framtidsinriktad kommun ska kunna fortsätta att växa och utvecklas.

Exempel på placering av en inomhushall är Lindholmen som dels har ändamålsenlig mark som kommunen äger och dels är ett område där många nya bostäder planeras.

Därför föreslår vi Socialdemokrater i Vallentuna:
att Vallentuna kommun uppför en permanent inomhushall för friidrott och fotboll