30 september 2021

Månadsbrev september 2021

Nu börjar vi se vilka konsekvenserna blir av kommunhusflytten. På senaste fullmäktige ställde vi frågan om vad flytten av kommunkontoret till gymnasiebyggnaden innebär för framtida utveckling gymnasiet. Alliansens svar var att det gör ingenting eftersom våra ungdomar inte vill gå i Vallentuna gymnasium och att det är bättre om de sätter sig på Roslagsbanan och lämnar kommunen. I förra månadsbrevet skrev jag om att verksamheten i Karlsbergsskolan (Karlslund Södra) ska flyttas över till Hjälmstaskolan (Karlslund Norra) med konsekvensen att Vallentuna Internationella Montessoriskola (VIMS) tvingas ut ur sina lokaler på Hjälmstaskolan. Igår på Teknik- och fastighetsutskottet fick vi information om att Vallentuna Friskola och VIMS istället ska flyttas till Karlbergskolan. 

Vi Socialdemokrater säger nej till en flytt av Karlbergsskolans verksamhet, precis som vi lovade inför valet 2018. Vi kommer under hösten och ända fram till slutet, på alla vis kämpa för att beslutet om flytt ändras och rivs upp. När man hör hur Alliansen resonerar så kan man undra vart barnperspektivet tog vägen? Finns det plats för barns och ungas trivsel och trygghet i deras politik eller är det bara effektiviseringskalkyler, kvadratmetrar och kronor per elev som räknas? Istället väljer alliansen att gömma sig bakom förvaltningens tjänstepersoner och undviker att ta ansvar för sin politik genom att hävda att flytten av Karlbergskolan inte är ett politiskt beslut utan en konsekvens av en lokaleffektiviseringsutredning.

Nu är kyrkovalet lagt till handlingar och vi väntar nu på den slutliga sammanräkningen blir klar i oktober/november. Enligt den preliminära sammanräkningen så blev resultatet att vi behåller vår tidigare 6 mandat. De enda förändringarna jämfört med förra valet är att Hembygdens kyrka tar ett mandat från Sverigedemokraterna. Eventuellt så kan det efter den slutliga räkningen bli så att vi får ytterligare ett mandat, men chanserna är mycket små. Större risk är det att SD får tillbaka sitt tredje mandat, vilket samtidigt skulle innebära att Centerpartiet tappar ett mandat och får 4 istället för 5.

Ett stort tack till alla som tog sig till vallokalerna och till alla som jobbade i valrörelsen. Vi stod på torget nästan varje dag i tre veckor, delade ut material i brevlådor, annonserade i lokaltidningen, publicerade videos och delningsbilder på Facebook och Instagram med uppmaningar om att rösta och med information om vårt kyrkopolitiska handlingsprogram.

Igår gick vi till Steg 4 i Regeringens plan för hur pandemirestriktionerna ska trappas ner. Nu gäller att ovaccinerade (gäller inte de som är under 18 år eller inte vaccinerat sig av medicinska skäl) bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att själv bli smittad och att undvika spridning av covid-19 och bör därför, när det är möjligt hålla avstånd till andra människor, och särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. 

Med det sagt så känns det skönt att vi snart kan börja mötas på riktig, men vi fortsätter givetvis att visa varandra hänsyn och stannar hemma om vi känner oss sjuka.

Tillsammans för ett bättre Vallentuna!


14 september 2021

Reflektioner från kommunfullmäktige 13 september 2021

Revisionen är en oberoende granskare av kommunens verksamhet. Dess betydelse kan aldrig underskattas, så många gånger har vi hört revisionens ordförande stå just här i fullmäktige och berätta vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra, men även ringt i larmklockan när de upptäckt oegentligheter som hotat förtroendet för kommunens verksamhet eller riskerat kommunens ekonomi. Inför 2022 så äskade revisionen 1.460.000:- för att kunna fullgöra sitt uppdrag med kvalité och på ett rättssäkert sätt.

Men som vanligt så tog Alliansen fram hyveln och skalade bort fjuttiga 60.000:- från revisonens äskande. Att inte tilldela revisionen de medel de anser sig behöva för att kunna genomföra sitt viktiga arbete kan bara tolkas på två sätt. Antingen så anser Alliansen att revisionen inte behövs – att de inte vill bli granskade, eller så anser de att revisionen är slarviga med hur de använder sina pengar.

En kommun som gör anspråk på att vara en kvalitetskommun borde veta bättre än att försöka spara 60.000 kronor på en verksamhet som är en självklarhet om man väljer att sticka ut hakan med att man siktar på att vara Sveriges bästa kommun. Men som vanligt var Allianshyveln framme och 

Nu börjar vi se vad det egentligen är frågan om när det gäller flytten av kommunkontoret till gymnasiet. Konsekvenserna av denna flytt är inte bara att man ska klämma ihop våra anställda på en mindre yta. Genom denna flytt så ger alliansen upp alla tankar på att utveckla Vallentuna gymnasium. Och det stannar inte där, Karlbergsskolan, som av någon outgrundlig anledning nu heter ”Karlslunds Södra” försvinner, trots de löften som gavs för tre år sedan. Vi tror inte att det slutar här, det kommer mera när dimridåerna skingrats, vad det blir då vet vi inte än, men inte blir det bättre för våra barn och ungdomar eller äldre om någon undrar.

Vi redovisningen av delårsbokslutet för januari-april så får vi informationen att kommunen prognostiserar ytterligare överskott utöver budgeterat resultat för året, bl.a. tack vare vår regerings ekonomiska politik med ökade statsbidrag för att förstärka äldreomsorgen, skolan m.m., men också att skatteintäkterna blivit större än beräknat, också det mycket beroende på statens insatser när det gäller ett utökat stöd till företag och arbetstagare för att hantera effekterna av pandemin.

Att då lägga dessa pengar på hög – till framtida skattesänkningar – istället för att använda dem där de behövs är helt obegripligt, när vi vet att socialnämnden, men även andra verksamheters ekonomiska resurser behöver förstärkas för att kunna uppfylla de krav som lagstiftningen och våra invånare ställer.

Som vi Socialdemokrater krävt i många år så måste ”heltidsresan” införas i hela kommunen och då på ett sätt som inte innebär orimliga scheman eller underbemanning. Ska det kunna förverkligas så kan vi inte överspara. I förra veckan så publicerade LO sin rapport om hur kommunerna i länet är som arbetsgivare. Det var både ris och ris till Vallentuna – bästa ledarskapet, men sämsta anställningsvillkoren – mycket beroende på den stora andelen timanställda, visstidsanställda och deltidsanställda. En kommun som gör anspråk på att vara en kvalitetskommun borde veta bättre, om man siktar på att vara den bästa i Sverige.

#Vallentuna kan bättre!