12 april 2017

Fysisk aktivitet stärker lärande och elevers hälsa.

Sju ord kan tyckas lite, men betydelsen mäts inte i antal ord utan vad orden står för. Men nu finns de med i partiets politiska riktlinjer för 2017-2021.
Stort tack till Jaana, Daniel och alla andra i stockholmsdelegationen för allt jobb ni lagt ner på att se till att motionerna från länets arbetarekommuner fått bästa möjliga uppbackning.