30 november 2020

Månadsbrev november 2020

Dagen efter 1:a advent med bara 24 dagar kvar till julafton så är det återigen dags för mig att berätta om vad som hänt senaste månaden.

Vid kommunfullmäktige 9 november så antogs alliansens förslag till kommunplan och budget. Till skillnad från vårt förslag, som innehöll stora satsningar på vård, skola och omsorg, så innehåller deras budget bara besparingar och försämringar med några få undantag. Vi har redan börjat se konsekvenserna i de olika nämndernas verksamhetsplaner för nästa år. Några exempel är: höjda hemtjänstavgifter, indragna skolskjutsar och lägre personaltäthet inom vård, omsorg och skola.

För snart två veckor sedan beslutade regeringen att utse en förhandlingsperson för att omförhandla ”Stockholmsöverenskommelsen” och ”Sverigeförhandlingen-ramavtal 6” för att säkerställa finansieringen efter att Region Stockholm redovisat att den planerade utbyggnaden av tunnelbanan blir betydligt dyrare än vad som tidigare avtalats. 

Stockholmsöverenskommelsen innehåller utbyggnad av tunnelbana till Gullmarsplan/Söderort och Nacka, till Arenastaden via Hagastaden och till Barkarby station från Akalla till en investeringskostnad om 19,5 miljarder kronor samt att 78 000 bostäder byggs ut fram till år 2030.

Sverigeförhandlingen-ramavtal 6 innehåller en utbyggnad av tunnelbana från Älvsjö till Fridhemsplan, ny Spårväg syd mellan pendeltågsstationerna i Flemingsberg och Älvsjö, en ny tunnelbanestation i Hagalund mellan stationerna Arenastaden och Hagastaden och utbyggnad av Roslagbanan i tunnel från Universitet till City via Odenplan till en investeringskostnad om 25,6 miljarder kronor samt att 100 370 bostäder byggs ut fram till år 2035.

Vad resultatet blir av denna omförhandling vet vi inte, men det är stor risk att ”Roslagsbanan till City” är det projekt som först får stryka på foten. Resultatet av ett sådant beslut kommer med stor sannolikhet påverka bostadsbyggnadstakten negativt i Vallentuna, framförallt när det gäller bostadsbyggandet i kollektivtrafiknära lägen. Även vårt arbete med att begränsa Trafikverkets riksintresseprecisering för Arlanda påverkas eftersom våra åtaganden i Sverigeförhandling är vårt starkaste argument emot Trafikverkets förslag.

Förra veckan meddelade vår kommundirektör Victor Kilén att han tackat ja till att bli Stadsdirektör i Nacka. En rekryteringsprocess kommer att inledas snarast, men jag har i skrivande stund ingen information om hur det arbetet kommer att se ut. I nästa månadsbrev är det min förhoppning att det finns mer att informera om, när det gäller sökandet efter ny kommundirektör till Vallentuna.


Tillsammans för ett bättre Vallentuna!