28 december 2020

Månadsbrev december 2020

Nu när är julen överstökad och med bara några dagar kvar till nästa spektakel så finns tid för att samla tankarna och försöka beskriva vad som hänt sedan förra brevet.

December kickade igång med studiecirkeln ”Hållbar (S)amhällsplanering”. Första träffen handlade om ”Jämställdhet i samhällsplaneringen” med Jacob Lithammar, planchef i Eskilstuna, som inspiratör. Om man ska försöka sig på att sammanfatta Jacobs ord till en mening så får det bli – ”dialog med rätt målgrupp är nyckeln till jämställd samhällsplanering”.

Men december började inte bara i dur. Redan första dagarna i månaden fick vi vetskap om de planerade besparingarna i socialnämnden. En redan mycket ansträngd verksamhet som måste spara nästan 20 miljoner i sin verksamhet för att kunna hålla den av alliansen beslutade budgeten för 2021. Att ordföranden för socialnämnden sedan plockade bort ärendet från dagordningen påverkar inte verkligheten utan kan bara tolkas som att alliansen vill slippa ta ansvar och undvika negativ publicitet dagarna före jul. De föreslagna besparingarna på 19,8 miljoner kommer genomföras med hjälp av de neddragningar, kvalitetssänkningar och avgiftshöjningarna som alliansen redan beslutat. Om det behövs så kommer istället nya beslut komma under våren.

Kommunfullmäktige 7 december hölls digitalt och var det första med 51 ledamöter sedan 27 januari. Kändes nog lite ovant och konstigt för oss alla när man debatterade rakt in i en bildskärm, men mycket bättre än de reducerade fullmäktigemöten vi haft sedan pandemins utbrott med bara 26 ledamöter och nerbantad dagordning. De frågor som det hettade till i mest var just ovan nämnda besparingar i socialnämnden samt om kommunen ska tillämpa ”särskilda arbetsrättsliga villkor” vid upphandling, villkor som motsvarar minst de som ställs i kollektivavtal. Här kunde man verkligen se och höra skillnaden på socialdemokratisk och borgerlig politik.

Med dessa ord så vill jag önska alla en god fortsättning på detta år och ett gott nytt år. Ett stort tack till er alla som hållit i, hållit ut, hållit avstånd och ett extra stort tack till er som har jobbat dag och natt för att hålla igång vårt samhälle.


Tillsammans för ett bättre Vallentuna!