01 maj 2018

1:a maj - Jag är stolt över mitt Vallentuna


Jag är stolt över mitt Vallentuna, den plats som jag kallar min hembygd. Vallentuna har varit en bra plats att växa upp i, bilda familj i, och förhoppningsvis en plats att bli gammal i.
Men trots allt detta så är inte allt bra i vår kommun! Något är ruttet i kommunen Vallentuna.
Varje vecka möts vi av rubriker som:
- Krisen på socialen – hälften sa upp sig
- Socialsekreterare flyr Vallentuna kommun
- Föräldrar i uppror – vill byta skolkommun
- Pressat läge för Vallentunas förskolelärare
- Bostadsbristen är stor i Vallentuna, eller som några ungdomar formulerade det: ”Hej politiker! Var ska Vallentunas ungdomar bo?”
Är Vallentuna en kommun med ovanligt mycket otur?
Är Vallentuna en kommun med sämre förutsättningar?
Eller är Vallentuna en kommun som styrs av Moderaterna?
De klyftor vi ser idag är en medveten och utstuderad politik av Moderaterna.
- En politik som är till för att skapa skillnader i vår kommun.
- En bostadspolitik som bara är för de som redan har bostad.
- En skolpolitik för de barn och ungdomar som redan kan.
- En socialpolitik för de som är friska och utan problem i tillvaron.
Den Moderata politikens enda syfte är att undvika förändringar och konservera läget för att slippa ta ett solidariskt ansvar för de som är svaga. Det är en politik för de rika och starka, en vi- mot dem-politik. Det enda som hörs från Moderaterna är flyktiga ord utan tanke. Med en politik helt ur led så är det vi som måste vrida den rätt igen.
Så nästa mandatperiod vill jag istället att vi ska mötas av rubriker som:
- Vallentunas äldreomsorg ett föredöme, bäst i Sverige
- Vallentunas föräldrar - mest nöjda i landet med skolan
- Vallentuna bäst, tusen nya hyresrätter färdiga för inflyttning
Får vi de rubrikerna gratis utan ansträngning?
Nej, det kommer krävas mycket av oss och vår politik om pensionärerna ska känna trygghet i sin vardag och uppleva ett Vallentuna fullt av möjligheter. En vardag fylld av glädje och möjligheter, även fast benen inte riktigt bär eller minnet börjar svikta.
Det kommer krävas mycket av oss och vår politik om bostad i livets alla skeden ska bli verklighet och bryta trenden som Sveriges sämsta hyresrättskommun. Hyresrätten som är det första steget in i vuxenvärlden som ger alla möjlighet att bosätta sig i Vallentuna. Men också för de som på sin ålders höst fått nya förutsättningar i livet och det är dags att söka sig ett nytt boende som bättre passar livssituationen.
Det kommer krävas mycket av oss och vår politik om barnen ska få studiero och en trygg skoldag. En trygghet vars grund är engagerade och kompetenta lärare. Lärare som kan se en framtid med Vallentuna som arbetsgivare. En arbetsgivare som utvecklar och stimulerar sina medarbetare.
Om detta ska bli verklighet så krävs att vi tillsammans arbetar för:
- ett Vallentuna som kan bättre,
- ett förändrat Vallentuna,
- ett Vallentuna som är jämlikt, solidariskt och ger möjligheter.
Med en socialdemokratisk politik kan vi göra Vallentuna till en bättre plats för alla.
Det ska inte ha någon betydelse om du
har jobb eller är arbetslös,
bor i villa eller hyresrätt,
hur du ser ut,
var du kommer ifrån,
vem du tycker om,
eller vilka hinder du möter,
så ska vårt samhälle erbjuda lika möjligheter och samma välfärd till alla. 
Mötesdeltagare - Vallentuna går att förändra, Vallentuna kan bättre, Vallentuna har alla förutsättningar att bli en kommun där alla får plats.
Vill vi ha ett bättre Vallentuna, vill vi förändra Vallentuna, eller vill vi inte? Det är frågan kamrater!