21 september 2014

Efter valet - dags att leverera

20372 har röstat i kommunvalet, 4550 valde Socialdemokraterna att representera dem och 124 gav mig sitt förtroende genom att sätta ett kryss vid mitt namn.

Nu börjar arbetet med att förtjäna det förtroende väljarna i Vallentuna gett mig.
Nu börjar arbetet med att göra Vallentuna till Sveriges bästa idrottskommun.
Nu börjar arbetet med att ge alla i Vallentuna tillgång till en meningsfull fritid.

Vill du hjälpa mig att förverkliga min vision om ett bättre Vallentuna så hör av dig. Precis som i idrotten så kan man inte spela ensam utan man behöver både lagkamrater och motståndare för att det ska bli en bra match.

14 september 2014

Framtiden?


Vallentuna 14 september 2014, kl. 20:01 (rösträkningen börjar).


Nu är 6 månaders totalt fokus över. Det är dags att återgå till det "normala" och flytta prioriteringarna från politiken till familjen och det vanliga livet. En fantastisk valrörelse är genomförd tillsammans med hängivna kamrater som gjort allt för att vi alla ska få en bättre framtid.


Snart går vi hem alla var och en till sitt. Visserligen med saknad, men med vetskapen att snart ses vi igen för att fortsätta vårt sisyfosarbete. Varje gång vi nått våra mål så kommer vi upptäcka att det finns nya utmaningar att bemästra. Aldrig får vi sätta oss ner och säga att "nu är vi klara". Nej kampen måste fortsätta och aldrig ska vi vara "nöjda", nej - vi kan alltid uppnå något bättre.


Oberoende av hur framtiden blir, så kommer jag de närmaste 4 åren fortsätta mitt arbete med att göra Vallentuna till Sveriges bästa idrottskommun.


HELA VÄGEN IN I KAKLET RÄCKER INTE. DET FINNS SÄKERT MINST EN BASSÄNGLÄNGD TILL BAKOM!

04 september 2014

Sam(arbete)manträde!

Innan sammanträdet i Fritidsnämndens arbetsutskott träffade vi Vallentuna Scoutkår NSF. Den stora frågan var hur vi kan lösa 37 års hemlöshet. Kanske hittade vi svaret. Nu får förvaltningen och scouterna jobba fram ett bra underlag som vi kan få ta del av senare i höst.

Att scoutkåren levt med osäkra rivningskontrakt och dåligt anpassade lokaler får delvis tillskrivas en vettvillings pyromandåd 23 augusti 1977, men kommunen måste också rannsaka sig själv och fundera på varför det tagit så många år.

Själva arbetsutskottssammanträdet gick galant där löste vi flera klurigheter tillsammans utan att låta oss styras av annat än vårt omdöme och sunda förnuft.

02 september 2014

Varför blir det bankkriser?

 
I helgen läste jag i vår ena lokaltidning, Vallentuna Nya, vad vår handlingsplan för kultur och fritid kommer att kosta. Moderaternas Roger Gadde, pensionerad bankdirektör, påstår där att det blir 6 miljoner.

Nu förstår jag varför vi har bankkriser med jämna mellanrum. Vårt förslag landar på 2,5 miljoner. Den stora skillnaden är att jag varit med i processen som tagit fram vårt handlingsprogram för nästa mandatperiod, så jag vet vad det innehåller, vad det kostar och hur det ska finansieras.

Min gissning är att Roger sitter hemma på kammaren och gissar på våra förslag i avsaknad av egna förslag. Ytterligare en förklaring till Rogers bryderier är att vi finansierar hela paketet genom effektiviseringar och omdisponeringar. Det går nämligen stick i stäven med hela deras begreppsvärld - "för att kunna genomföra förbättringar så måste man höja skatten".