31 maj 2021

Månadsbrev maj 2021

Huvudtema för månadsbrevet denna gång är kommunplan och budget för 2022-2024. Det är på denna budget som vi "går till val på" och som ska visa skillnaderna på en socialdemokratisk välfärdsbudget och en borglig effektiviseringsbudget.

Med en förslagen höjning av kommunalskatten med 50 öre och ett rimligt sparande så innebär vårt förslag till budget 85 miljoner extra att använda i verksamheterna jämfört med alliansens förslag.

Rubriken på vårt budgetförslag är "VÄLFÄRDEN FÖRST" och det en självklarhet att det är just dit som våra skattepengar i första hand ska gå. Det är socialdemokratisk politik. Läs mer om vår budget: (klicka här på länken)

Om vi ska kunna erbjuda en trygg och bra vård och omsorg så är personalen det viktigaste vi har. Men för våra undersköterskor och vårdbiträden inom vård och omsorg så utförs nästan 1/3-del av deras arbetsuppgifter av visstid- och timanställda som inte vet om de har ett jobb att gå till i morgon. Att när som helst, helt godtyckligt, riskera att bli av med sitt jobb skapar en otrygg tillvaro med få möjligheter att planera sitt liv eller känna trygghet i sin försörjning. Det påverkar deras hälsa, familjeliv och sociala liv mycket negativt och skapar splittring mellan personalen på arbetsplatsen. Att våra anställda ska behöva leva med en sådan otrygghet är inte att ta sitt ansvar som arbetsgivare.

För att Vallentuna ska kunna bli en kommun man kan leva hela livet i så måste man få en bra start i livet och allt börjar i sandlådan. Därför väljer vi att lägga stora resurser på förskolan och grundskolan samt på olika förebyggande åtgärder framförallt inom socialnämndens olika verksamheter. Kommunen måste vara det skyddsnätet man alltid kan lita på de gånger man behöver det. Vi har alla olika förutsättningar och förmågor, men det måste alltid vara behovet som avgör vem som ska få hjälp och stöd, inte vältalighet, personliga kontakter eller ekonomi.

Tillsammans för ett bättre Vallentuna!
/Jerri Bergström