31 augusti 2021

Månadsbrev augusti 2021

Jag blev precis lika överraskad som alla andra som hörde Stefan Löfvens avslutning på sitt sommartal för lite mer än en vecka sedan. Ett tal om vilket samhälle socialdemokratin vill bygga. Ett samhälle som är starkt och inkluderande. Ett samhälle som ställer upp för de svaga och allas okränkbara lika värde. Det var verkligen ett tal som engagerade. Men som sagt, avslutningen blev nog det som gör att man kommer minnas talet i många år, att Stefan Löfven meddelade sin avgång som partiordförande och statsminister.

Nu har valberedningens arbete startat och distriktet kommer genomför olika aktiviteter för att ”lyssna av” vad medlemmarna vill när det gäller nästa Socialdemokratiska partiordförande och statsminister. Exakt vilka aktiviteter det blir vet jag inte i skrivande stund, men bl.a. så kommer partidistriktet göra utskick till alla medlemmar med möjlighet att ”tycka till” i frågan.

Äntligen! Det kan man verkligen känna nu när kyrkovalrörelsen startat med torgaktiviteter och flygbladsutdelningar. Efter mer än ett år av föreskrifter och begränsningar så kan vi öppna upp lite försiktig med att träffa våra väljare och kommuninvånare. När vi kampanjar på gator och torg och i andra miljöer går vi inte fram till människor utan låter dem komma fram till oss (i enlighet med partidistriktets rekommendationer).

I månadens sista dagar så dyker det plötsligt upp information från kommunen om att Karlbergsskolans (Karlslundsskolan Södra) verksamhet ska flytta över till Hjälmstaskolans (Karlslundsskolan Norra) lokaler och att skolbyggnaden istället, enligt obekräftade rykten, ska hyras ut till friskoleverksamhet. Det är fråga om ett direkt löftesbrott från Parisa Liljestrand och Moderaterna som i en hätsk debatt dagarna före förra valet anklagade Socialdemokraterna i Vallentuna och framförallt Jaana Tilles för att bedriva ”smutskastning” och fara med osanning när vi ifrågasatte deras utfästelser om skolans framtid. För mindre än tre år sedan så skrev/svarade Parisa följande:

"Eftersom socialdemokraterna i Vallentuna nu går ut och sprider falsk information om vad vi moderater vill med Karlbergsskolan kommer här ett förtydligande: En röst på moderaterna är en säker röst för att behålla Karlbergsskolan."

"Vi moderater har inte för avsikt att skolans lokaler ska överlåtas till privata aktörer, utan vill att skolan ska kunna fortsätta drivas i kommunal regi. Valfriheten för våra elever är viktig för oss och vi ser gärna att det finns fler alternativ i Vallentuna. Men inte i Karlbergsskolans lokaler 🙂."

Döm själva vem eller vilka som bedriver falska kampanjer och bryter löften.