07 maj 2015

Kvalitet och tillgänglighet för hallar och anläggningar i Vallentuna

Vallentuna behöver hållbara långsiktiga lösningar som gynnar alla Vallentunabor. Socialdemokraterna vill förbättra tillgängligheten till träningstider genom att förlänga träningssäsongen i såväl ishallarna, fotbollsplanerna och löparspåren.

Bra anläggningar med tillgängliga öppettider är en framtidsinvestering. Socialdemokraterna i Vallentuna anser att anläggningarnas öppettider i större utsträckning måste ta hänsyn till idrottarnas behov och önskemål.

Vallentuna är en framtidskommun med hög inflyttning, och vi anser att det måste skapas goda förutsättningar för kommunen att växa och utvecklas.

Vi vill att alla föreningar i Vallentuna ska ges möjlighet att utvecklas och växa utifrån sina egna ambitioner. Att alla barn och ungdomar ska få möjlighet att ägna sig åt den aktivitet man vill utan att bristen på anläggningar ska sätta käppar i hjulet.

Att idrotten skulle vara årstidsbunden är något som hör historien till. Idag utövas idrott i alla dess former året runt och många sporter har tävlingssäsong från januari till december.
Att låta invånarna i Vallentuna pendla till andra kommuner för att kunna utöva idrott är inte hållbart, vare sig ekonomiskt eller miljömässigt.

Nuvarande öppettider är:
- Sporthallarna är öppna när skolorna är öppna med undantag för Ekebyskolan och Vallentuna sporthall som är öppna under sommarlovet. 
- Ishall A, v34-v14 och ishall B v41-v10 (t.o.m. v12 om kommunens ekonomi tillåter).
- En konstgräsplan på Vallentuna IP snöröjs fr.o.m. vecka 4 första vardagen efter snöfall, inga garantier att planen är spelbar. 
- För övriga utomhusanläggningar styr vädret helt. Om det snöar eller liknande så väntar man på vårens töväder.

Vid dagens möte (2015-05-07) i Vallentuna fritidsnämnd lämnade socialdemokraterna följande förslag.
Under förutsättning att det finns behov från allmänheten eller föreningslivet, vid för årstiden ”normala” omständigheter, vill vi att fritidsnämnden beslutar att:
- Sporthallar hålls öppna under hela året
- Ishall A är öppen v34-v17
- Ishall B är öppen v39-v12
- Vallentuna IP löparbanor är is- och snöfria v13-v39
- Vallentuna IP konstgräs östra är spelbar v4-v44
- Vallentuna IP konstgräs västra är spelbar v7-v41
- Össeby IP konstgräs är spelbar v7-v41 (färdigställd 2016/2017)
- Bällstabergs konstgräs är spelbar v11-v41

Jerri, Frida, Adam och Sussie, Socialdemokraterna i Vallentunas fritidsnämnd

05 maj 2015

Vad är ett löfte värt?

Efter att ha tittat på Alliansens budgetförslag och investeringsplan för resten av mandatperioden kan jag bara konstatera att Centerpartiet i Vallentuna aldrig haft för avsikt att infria sina löften i valrörelsen.

- ingen avgiftsfri simskola
- ingen konstfrusen isbana i Kårsta
- ingen ökning av aktivitetsstödet
- ingen ökning av anläggningsbidrag
- inget konstgräs på Orkesta IP
- inga nya friluftsbad
- inga nya ungdomsgårdar


2502 röster var värt några elljusspår och utegym för sammanlagt 3,2 miljoner.

GRATTIS ALLA IDROTTSÄLSKANDE CENTERVÄLJARE!