07 maj 2015

Kvalitet och tillgänglighet för hallar och anläggningar i Vallentuna

Vallentuna behöver hållbara långsiktiga lösningar som gynnar alla Vallentunabor. Socialdemokraterna vill förbättra tillgängligheten till träningstider genom att förlänga träningssäsongen i såväl ishallarna, fotbollsplanerna och löparspåren.

Bra anläggningar med tillgängliga öppettider är en framtidsinvestering. Socialdemokraterna i Vallentuna anser att anläggningarnas öppettider i större utsträckning måste ta hänsyn till idrottarnas behov och önskemål.

Vallentuna är en framtidskommun med hög inflyttning, och vi anser att det måste skapas goda förutsättningar för kommunen att växa och utvecklas.

Vi vill att alla föreningar i Vallentuna ska ges möjlighet att utvecklas och växa utifrån sina egna ambitioner. Att alla barn och ungdomar ska få möjlighet att ägna sig åt den aktivitet man vill utan att bristen på anläggningar ska sätta käppar i hjulet.

Att idrotten skulle vara årstidsbunden är något som hör historien till. Idag utövas idrott i alla dess former året runt och många sporter har tävlingssäsong från januari till december.
Att låta invånarna i Vallentuna pendla till andra kommuner för att kunna utöva idrott är inte hållbart, vare sig ekonomiskt eller miljömässigt.

Nuvarande öppettider är:
- Sporthallarna är öppna när skolorna är öppna med undantag för Ekebyskolan och Vallentuna sporthall som är öppna under sommarlovet. 
- Ishall A, v34-v14 och ishall B v41-v10 (t.o.m. v12 om kommunens ekonomi tillåter).
- En konstgräsplan på Vallentuna IP snöröjs fr.o.m. vecka 4 första vardagen efter snöfall, inga garantier att planen är spelbar. 
- För övriga utomhusanläggningar styr vädret helt. Om det snöar eller liknande så väntar man på vårens töväder.

Vid dagens möte (2015-05-07) i Vallentuna fritidsnämnd lämnade socialdemokraterna följande förslag.
Under förutsättning att det finns behov från allmänheten eller föreningslivet, vid för årstiden ”normala” omständigheter, vill vi att fritidsnämnden beslutar att:
- Sporthallar hålls öppna under hela året
- Ishall A är öppen v34-v17
- Ishall B är öppen v39-v12
- Vallentuna IP löparbanor är is- och snöfria v13-v39
- Vallentuna IP konstgräs östra är spelbar v4-v44
- Vallentuna IP konstgräs västra är spelbar v7-v41
- Össeby IP konstgräs är spelbar v7-v41 (färdigställd 2016/2017)
- Bällstabergs konstgräs är spelbar v11-v41

Jerri, Frida, Adam och Sussie, Socialdemokraterna i Vallentunas fritidsnämnd

4 kommentarer:

 1. Kan inte låta bli att dras med i vinden av förändring som krävs i Vallentuna. Jag tycker att vi skall se vad andra kommuner gör runt omkring oss, ta tex Nacka där de säger följande nyhet i nvp.se:

  Nacka flaggar för en miljardsatsning på nya idrottshallar och konstgräsplaner tom 2030.
  – Nacka ska vara den bästa platsen att växa upp på och då behöver vi bra lokaler, säger Nackas kommunstyrelses ordförande.

  ”När vi växer har vi råd” Varför kan vi inte höra detta i Vallentuna.....!

  Nackas plan innehåller bland annat nio sporthallar, en ishall, en simhall, ett fotbollstält, en idrottsplats för friidrott, sex konstgräsplaner, ett bibliotek och ett kulturhus.
  Den totala prislappen väntar landa på cirka 8,6 miljarder kronor.

  – När vi växer så har vi råd med de här framtidssatsningarna. Vissa av anläggningarna kan kommunen bygga själv, andra anläggningar byggs av privata aktörer och kommunen bidrar till driften. Detta är också möjligt i Vallentuna.

  Nu säger inte jag att allt detta skall ske i Vallentuna men vi kan ta några exempel på vad som bör göras:

  Tält till fotbollen så att det blir året runt möjligheter
  Friidrottens förslag till inomhus hall längs B-Hallen
  Ishallens förlängda öppethållande: V32-V17.
  Ishallens stora behov av renovering och upprustning bla av flera
  omklädningsutrymme.
  Upprustnings av kommunens större idrottsanläggningar till högre status och bättre kvalité på ett hållbart sätt in i framtiden.
  Tydlig riktlinje om vem som driftar och vem som äger fritidsanläggningarna. Var är visionen?

  Vallentuna kommun måste ha råd att möta morgondagens krav, vi vill att fler skall ha meningsfyllda fritidssysselsättningar i moderna och ändamålsenliga lokaler och anläggningar. Att köpa fritid i Täby eller någon annan grannkommun skall vara en icke fråga.
  Dags för upprustning och nysatsning, vilka är med?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Patrik, det du beskriver finns redan med i vårt budgetförslag för 2016-2018 eller kommer att synas i vårt fritidspolitiska framtidsprogram som vi tänker presentera i höst. I samband med det så kommer vi bjuda in hela föreningslivet för att ges möjlighet att påverka innehållet.

   Radera
  2. Tack Jerri för ditt svar. Mkt av det ni beskrivit är driftsfrågor och öppettider, hur ser det ut med era förslag till nyinvesteringar samt underhåll och upprustning av bef anläggningar? Vallentuna skall vara morgondagens ledande sportkommun med de bästa anläggningarna och tillsammans med föreningslivet skapa gemensam strategi och satsning på rekrytering. Stark och tydlig marknadsföring tillsammans med kommunen för att säkerställa att merparten av Vallentunas invånare vill vara delaktiga och deltagande. -Vi Vill Tillsammans Bli Bäst I Stockholm!

   Radera
  3. Nyinvesteringar, uppgradering och underhåll kommer i vår framtidsplan som vi vill ha hjälp av föreningslivet med att ta fram. När det gäller föreningslivets utveckling så är vår uppfattning att politik och förvaltning inte ska lägga sig i för mycket, utan vi ska vara en stödjande funktion och ge bästa tänkbara förutsättningar för hela fritidsområdet. Som sagt - vi återkommer med 10-årsplanen i höst.

   Radera