14 september 2021

Reflektioner från kommunfullmäktige 13 september 2021

Revisionen är en oberoende granskare av kommunens verksamhet. Dess betydelse kan aldrig underskattas, så många gånger har vi hört revisionens ordförande stå just här i fullmäktige och berätta vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra, men även ringt i larmklockan när de upptäckt oegentligheter som hotat förtroendet för kommunens verksamhet eller riskerat kommunens ekonomi. Inför 2022 så äskade revisionen 1.460.000:- för att kunna fullgöra sitt uppdrag med kvalité och på ett rättssäkert sätt.

Men som vanligt så tog Alliansen fram hyveln och skalade bort fjuttiga 60.000:- från revisonens äskande. Att inte tilldela revisionen de medel de anser sig behöva för att kunna genomföra sitt viktiga arbete kan bara tolkas på två sätt. Antingen så anser Alliansen att revisionen inte behövs – att de inte vill bli granskade, eller så anser de att revisionen är slarviga med hur de använder sina pengar.

En kommun som gör anspråk på att vara en kvalitetskommun borde veta bättre än att försöka spara 60.000 kronor på en verksamhet som är en självklarhet om man väljer att sticka ut hakan med att man siktar på att vara Sveriges bästa kommun. Men som vanligt var Allianshyveln framme och 

Nu börjar vi se vad det egentligen är frågan om när det gäller flytten av kommunkontoret till gymnasiet. Konsekvenserna av denna flytt är inte bara att man ska klämma ihop våra anställda på en mindre yta. Genom denna flytt så ger alliansen upp alla tankar på att utveckla Vallentuna gymnasium. Och det stannar inte där, Karlbergsskolan, som av någon outgrundlig anledning nu heter ”Karlslunds Södra” försvinner, trots de löften som gavs för tre år sedan. Vi tror inte att det slutar här, det kommer mera när dimridåerna skingrats, vad det blir då vet vi inte än, men inte blir det bättre för våra barn och ungdomar eller äldre om någon undrar.

Vi redovisningen av delårsbokslutet för januari-april så får vi informationen att kommunen prognostiserar ytterligare överskott utöver budgeterat resultat för året, bl.a. tack vare vår regerings ekonomiska politik med ökade statsbidrag för att förstärka äldreomsorgen, skolan m.m., men också att skatteintäkterna blivit större än beräknat, också det mycket beroende på statens insatser när det gäller ett utökat stöd till företag och arbetstagare för att hantera effekterna av pandemin.

Att då lägga dessa pengar på hög – till framtida skattesänkningar – istället för att använda dem där de behövs är helt obegripligt, när vi vet att socialnämnden, men även andra verksamheters ekonomiska resurser behöver förstärkas för att kunna uppfylla de krav som lagstiftningen och våra invånare ställer.

Som vi Socialdemokrater krävt i många år så måste ”heltidsresan” införas i hela kommunen och då på ett sätt som inte innebär orimliga scheman eller underbemanning. Ska det kunna förverkligas så kan vi inte överspara. I förra veckan så publicerade LO sin rapport om hur kommunerna i länet är som arbetsgivare. Det var både ris och ris till Vallentuna – bästa ledarskapet, men sämsta anställningsvillkoren – mycket beroende på den stora andelen timanställda, visstidsanställda och deltidsanställda. En kommun som gör anspråk på att vara en kvalitetskommun borde veta bättre, om man siktar på att vara den bästa i Sverige.

#Vallentuna kan bättre!


31 augusti 2021

Månadsbrev augusti 2021

Jag blev precis lika överraskad som alla andra som hörde Stefan Löfvens avslutning på sitt sommartal för lite mer än en vecka sedan. Ett tal om vilket samhälle socialdemokratin vill bygga. Ett samhälle som är starkt och inkluderande. Ett samhälle som ställer upp för de svaga och allas okränkbara lika värde. Det var verkligen ett tal som engagerade. Men som sagt, avslutningen blev nog det som gör att man kommer minnas talet i många år, att Stefan Löfven meddelade sin avgång som partiordförande och statsminister.

Nu har valberedningens arbete startat och distriktet kommer genomför olika aktiviteter för att ”lyssna av” vad medlemmarna vill när det gäller nästa Socialdemokratiska partiordförande och statsminister. Exakt vilka aktiviteter det blir vet jag inte i skrivande stund, men bl.a. så kommer partidistriktet göra utskick till alla medlemmar med möjlighet att ”tycka till” i frågan.

Äntligen! Det kan man verkligen känna nu när kyrkovalrörelsen startat med torgaktiviteter och flygbladsutdelningar. Efter mer än ett år av föreskrifter och begränsningar så kan vi öppna upp lite försiktig med att träffa våra väljare och kommuninvånare. När vi kampanjar på gator och torg och i andra miljöer går vi inte fram till människor utan låter dem komma fram till oss (i enlighet med partidistriktets rekommendationer).

I månadens sista dagar så dyker det plötsligt upp information från kommunen om att Karlbergsskolans (Karlslundsskolan Södra) verksamhet ska flytta över till Hjälmstaskolans (Karlslundsskolan Norra) lokaler och att skolbyggnaden istället, enligt obekräftade rykten, ska hyras ut till friskoleverksamhet. Det är fråga om ett direkt löftesbrott från Parisa Liljestrand och Moderaterna som i en hätsk debatt dagarna före förra valet anklagade Socialdemokraterna i Vallentuna och framförallt Jaana Tilles för att bedriva ”smutskastning” och fara med osanning när vi ifrågasatte deras utfästelser om skolans framtid. För mindre än tre år sedan så skrev/svarade Parisa följande:

"Eftersom socialdemokraterna i Vallentuna nu går ut och sprider falsk information om vad vi moderater vill med Karlbergsskolan kommer här ett förtydligande: En röst på moderaterna är en säker röst för att behålla Karlbergsskolan."

"Vi moderater har inte för avsikt att skolans lokaler ska överlåtas till privata aktörer, utan vill att skolan ska kunna fortsätta drivas i kommunal regi. Valfriheten för våra elever är viktig för oss och vi ser gärna att det finns fler alternativ i Vallentuna. Men inte i Karlbergsskolans lokaler 🙂."

Döm själva vem eller vilka som bedriver falska kampanjer och bryter löften.


30 juli 2021

Månadsbrev juli 2021

När röken skingrat sig efter ”Den andra Midsommarkrisen” och Stefan Löfven till slut kunde återinträda som statsminister utan att det behövdes något extra val så tror jag att de flesta av er kände en lättnad, inte för att vi skulle behöva kampanja i juli och augusti, utan kanske mest för att det i dessa tider behövs en handlingskraftig regering som kan lägga all sin kraft på arbetet med att återstarta Sverige efter pandemin. Som jag skrev i min förra månadsbrev så är den stora utmaningen för Stefan att få igenom en budget i höst, något som har blivit ännu svårare än tidigare år efter att Liberalerna valt att liera sig med sina forna allianspartners Moderaterna och Kristdemokraterna samt att man öppnat upp för samtal och samarbete med Sverigedemokraterna, något som sågs som helt omöjligt för några år sedan.

När det gäller den lokala politiken så har den under juli fått den vila som den behöver. Och för er som haft möjlighet till ledighet så hoppas jag att ni fått den återhämtning ni behövt. Till er som inte haft möjlighet till ledighet utan jobbat för att hålla igång landet och kommunen vill jag rikta ett stort tack och att ni får den vila ni behöver senare i år.

Kyrkovalet i september börjar närma sig och förberedelserna pågår. Bl.a. så är våra lokala trycksaker färdiga (länk till vårt lokala program, samt det övergripande valmanifestet/programmet från Partistyrelsen), så nu vi väntar otåligt på att få ”sparka igång” kyrkovalrörelsen och att få börja träffas på riktigt för att genomföra samtal och andra kampanjaktiviteter.

Tillsammans för ett bättre Vallentuna!

30 juni 2021

Månadsbrev juni 2021

Huvudtema för månadsbrevet denna gång är rikspolitiken, men först några rader om vad som hänt lokalt. 

I början av månaden debatterades och beslutades kommunens budget för nästa år. Som vanligt så var inte alliansen debattsugen, men på slutet tog det fart när moderaternas företrädare Parisa Liljestrand tog bladet från munnen och under 5 minuter, nästan utan några andningspauser meddelade att allt som vår finansminister Magdalena Andersson gjort var fel och åter igen fel. Att den socialdemokratiska finanspolitiken räddade Vallentuna kommun från ett stort underskott för 2021 och istället blev ett överskott på 139 miljoner glömde Parisa bort att berätta.

Några viktiga saker att komma ihåg till nästa år när kommuninvånarna kommer börja märka av alliansens ekonomiska svångremspolitik. Alliansen sänker skatten med 10 öre (9,5 miljoner), tänk på det när alliansens företräder svarar med att ekonomin är ansträngd och att det inte finns utrymme för den vård, skola och omsorg som skattebetalarna förväntar sig. Skattesänkningen motsvarar 20-25 kr/mån för medelinkomsttagaren.

Veckan efter fattades beslut om att flytta kommunkontoret till gymnasiet på andra sidan järnvägen. Som vi tidigare informerat om så sa socialdemokraterna NEJ till en flytt.

Att investera flera hundra miljoner kronor i en ny lokalisering av kommunkontoret, när vi samtidigt ser behovet av renovering och modernisering av bl.a. våra skolor, är inte försvarbart. Utredning är ett hastverk utan riktiga konsekvens och riskanalyser, bl.a. när det gäller arbetsmiljö och ekonomi.

Någon plan för Vallentuna centrums framtida utveckling fanns inte heller – vad händer med alla näringsidkare och handlare då beslutet har stor påverkan på besöksfrekvensen och kundunderlaget.

Jag väljer att citera en kamrat från kommunala gruppens möte 9 juni - ”låt borgarna bygga tegel, vi bygger välfärd”

Efter vår partiledare och statsminister Stefan Löfvens ansvarstagande beslut i måndags att inte utlysa extra val så har talmannen gett moderaternas Ulf Kristersson uppdrag att undersöka förutsättningarna för en borgerlig regering, en regering som i så fall kräver stöd från Sverigedemokraterna. För tre år sedan hade något sådant varit helt uteslutet, om man ska tro på de utfästelser som gjordes från samtliga allianspartier inför valet 2018. Men redan dagarna efter valet så bröt Moderaterna och Kristdemokraterna det löftet. Nu ser vi att även Liberalerna valt att gå den vägen, efter att ensidigt ha förklarat att ”januariavtalet” och dess 73 punkter inte längre är giltigt och förklarat att de är beredda att stödja en regering där Sverigedemokraterna får inflytande. Än så länge hedrar Centerpartiet och Annie Lööf detta avtal och meddelat att centern inte kommer stödja en sådan regering.

Man kan sammanfatta det parlamentariska läget med att Ulf Kristersson får svårt att bilda en regering men lite lättare att få igenom en budget. För Stefan Löfven är det tvärtom. Så även om det slutar med att Stefan Löfven kommer tillbaka som statsminister så kommer den stora prövningen till hösten. Två gånger har Stefan Löfven varit tvungen att regera med en M+KD-budget och det gör han aldrig igen, om jag förstått hans uttalande rätt. Så vad som än händer de närmaste veckorna så kan vi inte blåsa faran över.

En sak ska alla ha klart för sig – vi socialdemokrater är alltid redo för valrörelse!


31 maj 2021

Månadsbrev maj 2021

Huvudtema för månadsbrevet denna gång är kommunplan och budget för 2022-2024. Det är på denna budget som vi "går till val på" och som ska visa skillnaderna på en socialdemokratisk välfärdsbudget och en borglig effektiviseringsbudget.

Med en förslagen höjning av kommunalskatten med 50 öre och ett rimligt sparande så innebär vårt förslag till budget 85 miljoner extra att använda i verksamheterna jämfört med alliansens förslag.

Rubriken på vårt budgetförslag är "VÄLFÄRDEN FÖRST" och det en självklarhet att det är just dit som våra skattepengar i första hand ska gå. Det är socialdemokratisk politik. Läs mer om vår budget: (klicka här på länken)

Om vi ska kunna erbjuda en trygg och bra vård och omsorg så är personalen det viktigaste vi har. Men för våra undersköterskor och vårdbiträden inom vård och omsorg så utförs nästan 1/3-del av deras arbetsuppgifter av visstid- och timanställda som inte vet om de har ett jobb att gå till i morgon. Att när som helst, helt godtyckligt, riskera att bli av med sitt jobb skapar en otrygg tillvaro med få möjligheter att planera sitt liv eller känna trygghet i sin försörjning. Det påverkar deras hälsa, familjeliv och sociala liv mycket negativt och skapar splittring mellan personalen på arbetsplatsen. Att våra anställda ska behöva leva med en sådan otrygghet är inte att ta sitt ansvar som arbetsgivare.

För att Vallentuna ska kunna bli en kommun man kan leva hela livet i så måste man få en bra start i livet och allt börjar i sandlådan. Därför väljer vi att lägga stora resurser på förskolan och grundskolan samt på olika förebyggande åtgärder framförallt inom socialnämndens olika verksamheter. Kommunen måste vara det skyddsnätet man alltid kan lita på de gånger man behöver det. Vi har alla olika förutsättningar och förmågor, men det måste alltid vara behovet som avgör vem som ska få hjälp och stöd, inte vältalighet, personliga kontakter eller ekonomi.

Tillsammans för ett bättre Vallentuna!
/Jerri Bergström

30 april 2021

Månadsbrev april 2021

Hej kamrater

Att det finns något som kallas ”aprilväder” det vet vi, men att få uppleva alla vädertyper som finns i meteorologens ordbok var väl inget vi hoppades på.

Nu är förstudien för utredningen ”Samordning av centrala förvaltningskontor med Vallentuna gymnasium” nästan klar. Förslaget går i stora delar ut på att översta våningen i den gamla fabrikslokalen kommer användas till en samlad kommunal förvaltning och att gymnasiet disponerar övriga delar. Utgångspunkten för arbetet har varit att skapa möjligheter till ett modernare sätt att arbete t.ex. distansarbete och aktivitetsbaserad med olika typer av arbetsplatser.

De eventuella farhågor vi hade när det gällde Sverigeförhandlingen och Roslagsbanan till city försvann när ”omförhandlingen” stängde 15 april med resultatet att endast ”Stockholmsöverenskommelsen” (tunnelbanan till Nacka och Barkarby) påverkades med en ny fördelning av framtida kostnadsökningar. För vår del så är det oförändrade förutsättningar där man lagt stor tyngd vid kontroll och uppföljning av kostnadsutveckling i det framtida projektet så att det inte uppstår ”överraskningar”.

När det gäller Trafikverkets beslut om ”riksintresseprecisering av lågfartsflyget för Arlanda” så är tanken att försöka utmana beslutet i domstol genom att gå fram med detaljplaneförslag i området. Det kan ge oss underlag för hur lagstiftaren ser på balansen i intressekonflikten mellan transportinfrastruktur och bostadsförsörjningen. Kommunen kommer också se vad det finns för alternativa områden som kan utvecklas utan påverkan från lågfartsflyget. Om det i slutänden visar sig att vi inte kan uppfylla vår del av bostadsåtagandet i Sverigeförhandlingen så kommer vi kräva ekonomisk kompensation för den uteblivna värdeåterföringen från exploatörerna.

Tillsammans för ett bättre Vallentuna och ha ett bra första maj!
/Jerri Bergström

ps. Den 10 maj så inträder vår medlem Daniel Färm i riksdagens kammare för att tjänstgöra som ersättare månaden ut. ds.


31 mars 2021

Månadsbrev mars 2021

De sista dagarna i mars så har det inkommit rapporter om backsippor, tranor och sopning av vägarna i Vallentuna, säkra tecken på att våren äntligen är här. Äntligen kan man säga då våren inte riktigt kunde bestämma sig i början av månaden.

Om föräldraledighet är ett vårtecken vet jag inte, men för Vallentunas del kom goda nyheter. De tre första veckorna i maj så kommer vår medlem Daniel Färm tjänstgöra som riksdagsledamot, tack vare att Alexandra Völker då inleder sin föräldraledighet. Att det bara blir tre veckor beror på att Mathias Tegnér återinträder som riksdagsledamot efter sin föräldraledighet. Det är första gången på nästan trettio år som det sitter en Socialdemokrat från Vallentuna i vår högsta beslutande församling. Senast var det Sylvia Pettersson som satt på den stolen. Grattis Daniel och hela Vallentuna!

På kommunfullmäktige för två dagar sedan handlade inledningsvis debatterna ännu en gång om arbetsvillkor, denna gång med fokus på lärarnas arbetsbelastning och rättvisa villkor i våra upphandlingar. Senare på kvällen så var det de äldres villkor som diskuterades då våra förslag om hur kommunen kan arbeta med det ”digitala utanförskapet” att det behövs en ”strategi och handlingsplan för ett äldrevänligt Vallentuna”. Båda förslagen avslogs då majoriteten ansåg att det inte behövs och att det är bra som det är.

Viktigt att notera var att Sverigedemokraterna tillsammans med Alliansen beslutade att avslå Jaana Tilles förslag om att ”bryta det digitala utanförskapet bland äldre i Vallentuna”. Berätta gärna det för era vänner och bekanta.

Tyvärr så fick Vallentuna tråkiga nyheter sista dagen i mars, då Trafikverket publicerade sitt beslut om ”Riksintresseprecisering för Stockholm Arlanda Airport” idag. Konsekvenserna av detta beslut är att stora delar av Vallentuna kommun beläggs med utvecklingsförbud och Vallentuna tätort och Lindholmen inte får växa utanför sina nuvarande gränser. Beslutet innebär att kommunen nu måste förbereda sig för att arbeta fram en helt ny översiktsplan och dra upp nya riktlinjer för hela kommunens framtida utveckling.


Man kan sammanfatta mars månad med att det var både sura och söta karameller i årets påskägg.

Tillsammans för ett bättre Vallentuna och Glad Påsk!