01 maj 2024

Första maj


Idag är vår dag, arbetarrörelsens dag. En dag som hotas av de fascistiska idéer och ideologer vars mål är ett totalitärt samhälle utan frihet. Därför är det viktigt att vi firar denna dag och visar att vi aldrig kommer backa eller låta oss begränsas av hot och våld från de högerextrema krafterna som växer i vårt land.

Detta hot kan bara bekämpas genom att vi tar ansvar och återuppbygger det land, det samhällskontrakt som än gång rådde. Ett samhällskontrakt urholkas varje dag som högerpartierna får styra i vårt land och i vår kommun. Vi måste nu kavla upp ärmarna och börja bygga, bygga ett Vallentuna där alla blir sedda, där alla är trygga och där alla får en utbildning. Bygga ett samhälle som håller ihop i hela Vallentuna.

Allt börjar i sandlådan är ett talesätt som ändvänds ofta. Och det är sant. Om vi ska kunna bygga det Vallentuna vi vill ha så måste vi börja med barnen, med ungdomarna. Det är dom som utgör själva grundstenen i vårt samhällsbygge. Därför är skolan svaret på hur vi ska kunna bygga ett starkt Vallentuna.

Att klara grundskolan lägger grunden för vuxenlivet. De elever som inte klarar skolan löper en avsevärt högre risk att som vuxna hamna utanför arbetsmarknaden. De som saknar arbete är också de fattigaste personerna i Sverige. En fungerande skolgång är dessutom enligt forskning en viktig grundläggande skyddsfaktor för att förebygga brottslighet. För att varje individ ska få leva i frihet och känna framtidstro måste det vara vår högsta prioritet att se till att alla barn i Vallentuna klarar skolan.

Vallentuna har råd! Vallentuna är en av Sveriges rikaste kommuner och vi har alla de förutsättningar som krävs för att vara bästa skolkommun, en kommun där alla barn klarar skolan. Därför måste vi bygga en skola som präglas av trygghet, studiero och fokus på kunskap. En plats där alla har möjlighet att utveckla sin fulla potential, en skola som är jämlik med höga resultat där ingen elev lämnas efter, men ingen heller hålls tillbaka.

När grunden är lagd så är det nästa våning som måste förstärkas om samhällsbygget ska stå pall för de utmaningar som kommer i framtiden. Den våningen är tryggheten. Att oavsett om man är ung eller gammal kunna leva sitt liv utan att känna rädsla eller vara utsatt för hot och våld. 

Men trygghet är så mycket mer än så, det är också den trygghet man känner när lönen räcker till och när man vet att samhället ställer upp när det blir jobbigt. Att inte behöva oroa sig för om man blir sjuk eller arbetslös. Att kunna lämna ett destruktivt eller våldsutsatt liv. Att pensionen räcker till. Det jag försöker beskriva är den självklara rätten till en fast anställning på heltid med en lön som räcker till att försörja sin familj. Att inte behöva oroa sig för om man har ett jobb att gå till imorgon. Att känna sig trygg helt enkelt.

Och överst i detta samhällsbygge behövs ett tak, ett tak som inte läcker, ett tak för hela Vallentuna. När vi bygger vårt Vallentuna ska det vara ett rättvist och jämlikt Vallentuna där alla får plats, där det finns möjligheter att förverkliga sina drömmar oavsett vem du är eller vad du är.

Vår kommun har många utmaningar, med stora skillnader på tätorterna och på landsbygden. I centralorten är det ofta enkelt att få kommunal service, det är nära till butiker och närmaste busshållplats högst 5 minuters promenad hemifrån. 

I de mindre tätorterna är utbudet magrare och utanför tätorterna, ni vet där ute på ”landet”, det som är det egentliga Vallentuna, med stora skogar och böljande sädesfält, där kan det vara en halvtimmes marsch, ofta med ena foten i diket och den andra på vägbanan bara för att komma till bussen. Än svårare är det med service, t.ex. butiker, bibliotek eller gemenskapen, att få träffa andra människor.

Att kunna bo kvar när ålderskrämporna börjar sätta in blir en omöjlighet för den som inte har de ekonomiska förutsättningarna. Eller att ha råd att köra barnen till träningar och kompisar med bilen, om man har en bil. 

Det ska vara lätt att bo och leva i Vallentuna, men då måste vi utjämna de skillnader som går och inte bara vara en kommun för ”dom som är lönsamma” i den kommunala ekonomin.

Det är när vi bygger vårt Vallentuna och återupprättar samhällskontraktet som vi bäst bekämpar de krafter som vill begränsa våra liv, som vill att vi ska vara rädda, som vill skapa sprickor i vår gemenskap. Därför behöver Vallentuna en ny riktning. En riktning som leder oss till ett mer jämlikt och rättvist Vallentuna. Ett Vallentuna där alla klarar skolan, ett Vallentuna där alla känner trygghet, i hela Vallentuna.

Vallentuna har råd med det! 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar