25 augusti 2014

Full koll!? Inte!

I dag var det meningen att fritidsnämndens reglemente skulle ändras. Det sprack på att vår ärade kommunledning inte har full koll.

De har lyckats med att inför kommunfullmäktige förväxla/byta nuvarande reglemente mot ett gammalt som blev inaktuellt i december 2011.

I Björklunds anda så ger jag kommundirektör Roland Beijer och kommunalrådet Örjan Lid underkänt i "ordning".

Ordning behövs i Vallentuna men jag tror inte att införande av ordningsbetyg är svaret. Enklast är att rösta bort 8 års vanstyre med Örjan Lid.

JAANA TILLES ÄR LEGITIMERAD LÄRARE. HON HAR ORDNING PÅ KLASSEN!

21 augusti 2014

En röst på Fritid!

När man som jag, en eldsjäl som brinner för föreningslivet och idrott, läser Allianspartiernas vallöften så måste man fråga sig vad ens röst är värd.

Det spelar ingen roll vad Moderaternas stödpartier lovar eftersom det inte är C eller Fp som kommer sätta agendan. I Moderaternas valmanifest för fritid finns bara redan genomförda löften om att renovera och ersätta redan dåligt underhållna anläggningar, inte en stavelse  om utveckling och förnyelse. Det går också att läsa att om det finns utrymme så ska skatten sänkas bl.a. på idrottens bekostnad genom att avstå från att utveckla föreningslivet och anläggningar.

Ställ gärna frågan till ditt parti om hur de ska lyckas genomföra sina löften om de väljer att ingå i en allians med Moderaterna.

17 augusti 2014

Varför finns fritidsnämnden?

På Vallentunas kommunfullmäktige 25 augusti så ska det fattas beslut om fritidsnämndens reglemente. Det som är aktuellt är att nämnden inte längre ska besluta om taxor och avgifter. Istället ska fullmäktige besluta om dem. 

Förslaget är bra eftersom den tidigare skrivningen är i strid med kommunallagen. I lagen står det uttryckligen att det är fullmäktiges ansvar att besluta om så viktiga ekonomiska frågor.

Det jag saknar i förslaget är vad syftet med en fritidsnämnd är. Så när nu frågan ändå är uppe så är det läge att fundera på varför Vallentuna ska ha en fritidsnämnd över huvudtaget.

Mitt förslag är att fullmäktige lägger till följande till fritidsnämndens reglemente.
Fritidsnämndens ansvar och arbetsuppgifter syftar till:
- att förbättra folkhälsan, såväl psykisk, social och fysisk
att ge samma tillgänglighet till fritidsaktiviteter
- att minska socialt och ekonomiskt utanförskap
för kommunens samtliga invånare i alla åldrar

11 augusti 2014

En verksamhet i fritt fall!

För andra året i rad glömmer man bort att kalla föreningarna till fördelningsmöte rörande säsongens tider i hallarna.

En personalomsättning som mest kan liknas vid vändkorset på Kvarnbadet.

Ständiga konflikter med föreningar och ledare.

Ett eftersatt underhåll av anläggningar som accelererar.

På mindre än 14 månader har Alliansen med hjälp av några tjänstemän lyckats att sabotera en bra och fungerade verksamhet.

Det jag beskriver är det som finns kvar av f.d. Fritidskontoret efter sammanslagningen med Kulturförvaltningen.

FULL FART RAKT NER I SKITEN ÄR TYDLIGEN ALLIANSENS MÅL FÖR VALLENTUNAIDROTTEN!

Svikna löften!


30 september 2013 var en bra dag. Dels valdes jag in i fritidsnämnden och dels så biföll kommunfullmäktige Socialdemokraternas motion om vägbelysning vid Veda ridskola.

När fullmäktige beslutade att kommunstyrelsen skulle ordna belysning längs vägen från busshållplatsen till ridhuset så jublade många barn som nu skulle slippa att gå 600 meter i totalt mörker för att kunna bedriva sin favoritsysselsättning.

Idag, 315 dagar senare så har inget hänt. "Fy bubblan" är det snällaste man kan säga om detta svek mot barn och ungdomar.

VEM KAN MAN LITA PÅ? (källa "Hoola Bandoola Band" 1972)