17 augusti 2014

Varför finns fritidsnämnden?

På Vallentunas kommunfullmäktige 25 augusti så ska det fattas beslut om fritidsnämndens reglemente. Det som är aktuellt är att nämnden inte längre ska besluta om taxor och avgifter. Istället ska fullmäktige besluta om dem. 

Förslaget är bra eftersom den tidigare skrivningen är i strid med kommunallagen. I lagen står det uttryckligen att det är fullmäktiges ansvar att besluta om så viktiga ekonomiska frågor.

Det jag saknar i förslaget är vad syftet med en fritidsnämnd är. Så när nu frågan ändå är uppe så är det läge att fundera på varför Vallentuna ska ha en fritidsnämnd över huvudtaget.

Mitt förslag är att fullmäktige lägger till följande till fritidsnämndens reglemente.
Fritidsnämndens ansvar och arbetsuppgifter syftar till:
- att förbättra folkhälsan, såväl psykisk, social och fysisk
att ge samma tillgänglighet till fritidsaktiviteter
- att minska socialt och ekonomiskt utanförskap
för kommunens samtliga invånare i alla åldrar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar