30 september 2021

Månadsbrev september 2021

Nu börjar vi se vilka konsekvenserna blir av kommunhusflytten. På senaste fullmäktige ställde vi frågan om vad flytten av kommunkontoret till gymnasiebyggnaden innebär för framtida utveckling gymnasiet. Alliansens svar var att det gör ingenting eftersom våra ungdomar inte vill gå i Vallentuna gymnasium och att det är bättre om de sätter sig på Roslagsbanan och lämnar kommunen. I förra månadsbrevet skrev jag om att verksamheten i Karlsbergsskolan (Karlslund Södra) ska flyttas över till Hjälmstaskolan (Karlslund Norra) med konsekvensen att Vallentuna Internationella Montessoriskola (VIMS) tvingas ut ur sina lokaler på Hjälmstaskolan. Igår på Teknik- och fastighetsutskottet fick vi information om att Vallentuna Friskola och VIMS istället ska flyttas till Karlbergskolan. 

Vi Socialdemokrater säger nej till en flytt av Karlbergsskolans verksamhet, precis som vi lovade inför valet 2018. Vi kommer under hösten och ända fram till slutet, på alla vis kämpa för att beslutet om flytt ändras och rivs upp. När man hör hur Alliansen resonerar så kan man undra vart barnperspektivet tog vägen? Finns det plats för barns och ungas trivsel och trygghet i deras politik eller är det bara effektiviseringskalkyler, kvadratmetrar och kronor per elev som räknas? Istället väljer alliansen att gömma sig bakom förvaltningens tjänstepersoner och undviker att ta ansvar för sin politik genom att hävda att flytten av Karlbergskolan inte är ett politiskt beslut utan en konsekvens av en lokaleffektiviseringsutredning.

Nu är kyrkovalet lagt till handlingar och vi väntar nu på den slutliga sammanräkningen blir klar i oktober/november. Enligt den preliminära sammanräkningen så blev resultatet att vi behåller vår tidigare 6 mandat. De enda förändringarna jämfört med förra valet är att Hembygdens kyrka tar ett mandat från Sverigedemokraterna. Eventuellt så kan det efter den slutliga räkningen bli så att vi får ytterligare ett mandat, men chanserna är mycket små. Större risk är det att SD får tillbaka sitt tredje mandat, vilket samtidigt skulle innebära att Centerpartiet tappar ett mandat och får 4 istället för 5.

Ett stort tack till alla som tog sig till vallokalerna och till alla som jobbade i valrörelsen. Vi stod på torget nästan varje dag i tre veckor, delade ut material i brevlådor, annonserade i lokaltidningen, publicerade videos och delningsbilder på Facebook och Instagram med uppmaningar om att rösta och med information om vårt kyrkopolitiska handlingsprogram.

Igår gick vi till Steg 4 i Regeringens plan för hur pandemirestriktionerna ska trappas ner. Nu gäller att ovaccinerade (gäller inte de som är under 18 år eller inte vaccinerat sig av medicinska skäl) bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att själv bli smittad och att undvika spridning av covid-19 och bör därför, när det är möjligt hålla avstånd till andra människor, och särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. 

Med det sagt så känns det skönt att vi snart kan börja mötas på riktig, men vi fortsätter givetvis att visa varandra hänsyn och stannar hemma om vi känner oss sjuka.

Tillsammans för ett bättre Vallentuna!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar