09 mars 2016

Raketforskning?

 
Om en vecka fattar Fritidsnämnden beslut om ändrade fördelningsprinciper för tider i hallar och anläggningar. De principer vi har idag är inte bäst i världen, men det som nu föreslås är inte den förbättring man tror utan mer eller mindre en katastrof.

De föreslagna principerna innebär en s.k. ”matematisk rättvisa” utan hänsyn till föreningarnas verksamhet, förutsättningar och behov. Mest fascinerande är att principerna direkt motarbetar föreningar som vill bedriva både pojk- och flickidrott.

Varför gör man nu detta kan man undra? Vill man jävlas eller förstår man inte ”verkligheten” (den där utanför Kulturhuset)?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar