24 oktober 2016

3 år går fort


Dags att sammanfatta mina 3 första år som aktiv politiker.

Oktober 2013 lyckades vi splittra Alliansen i fritidsnämnden när förslaget om höjning av anläggningshyror på upp till 30% lades fram på nämndens bord. Ärendet "försvann" sedan någonstans (ingen vet vart), då Alliansen till slut insåg att det var politiskt självmord att fortsätta penningjakten på föreningarna. 

I december 2015 avvärjdes nästa angrepp, då förslaget om straffavgifter och förrådshyror återremitterades av kommunfullmäktige för att nu i början av oktober kastas på historiens soptipp av en enig kommunstyrelse.

I våras förkastades ett av föreningslivet hårt kritiserat förslag om fördelningsprinciper av tider i sporthallar och andra idrottsanläggningar av en enig fritidsnämnd.

Och nu idag så fattade kommunfullmäktige beslut om att återgå till den tidigare organisationen med en egen Fritidsförvaltning.

Utan ett aktivt opinionsarbete av idrottsföreningarna och en reformerad kommunledning så hade vi aldrig lyckats med detta. Alternativet hade varit ett föreningsliv som hade gått på knäna av ökade hyror och avgifter samt ett kontraproduktivt system för fördelning av tider som hade slagit sönder allt vad långsiktighet heter.

Tyvärr så finns det en baksida av myntet, en kompetent och föreningsvänlig C-ordförande tvingades bort samt att flera engagerade och kompetenta medarbetare sökte sig bort från förvaltningen under dessa 3 år.

Med detta sagt så är det nu dags att se framåt och fortsätta arbeta för föreningslivets och ungdomarnas bästa.

ps. sida vid sida tillsammans hjälps vi åt!, eller som man sjunger på Enfield road (Liverpools hemmaarena) "you'll never walk alone"

ps2. mitt lag är Arsenal, om någon undrar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar