24 februari 2017

Partistyrelsens utlåtande

Fysisk aktivitet i skolan är utvecklande, uppskattat och viktigt för elevernas fysiska och psykiska hälsa. Den fysiska aktiviteten bör därför öka. Socialdemokraterna anser att eleverna ska erbjudas fysisk aktivitet varje dag i skolan. Eleverna ska enligt läroplanen få kunskap om hur livsstilen påverkar hälsan, något som också ska följas upp när skolan granskas.

Partikongressen föreslås besluta:
-att bifalla motionen om att socialdemokraterna ska verka för att barn och ungdomar får mer fysisk aktivitet och rörelse under sin skoldag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar