10 december 2014

Vicken blåsning ni åkte på i Kårsta

Torsdag 4 december fick GoIF Kåre svar från Centern – AVSLAG PÅ ISBANAN

Centerns gruppledare Sofia Segergren sågade Centerlöftet ”Anlägga en konstfrusen isbana i Kårsta” på torsdagens möte i Fritidsnämndens arbetsutskott. Ett ”heligt” löfte enligt flera Centerpartister om man ska lita på deras kommentarer på Facebook.

Ur protokollet:

YRKANDEN
Sofia Segergren (C) yrkar att fritidsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå att: Fritidsnämnden beslutar avslå GoIF Kåres framställan eftersom Kommunfullmäktige i sin kommunplan för 2015-2018 inte har avsatt medel för att bygga en Konstfrusen isbana i Kårsta.

Jerri Bergström (S) yrkar bifall till GoIF Kåres framställan och att fritidsnämnden hemställer om investeringsmedel och utökad driftram enligt KFF's tjänsteskrivelse hos kommunfullmäktige.


BESLUT
Fritidsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå att:
Fritidsnämnden beslutar avslå GoIF Kåres framställan eftersom Kommunfullmäktige i sin kommunplan för 2015-2018 inte har avsatt medel för att bygga en Konstfrusen isbana i Kårsta.

Jerri Bergström (S) reserverar sig mot beslutet.

GE INTE UPP – DET GÅR ATT PÅVERKA – KONTAKTA DIN CENTERPOLITIKER!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar