16 februari 2023

Kakistokrati

 Att de gamla grekerna redan för 2000 år sedan insåg att vi behövde ett sådant ord är fascinerande.

Kakistokrati (från grekiska: κάκιστος, "sämst") betyder ett styre av de sämsta eller minst kvalificerade människorna, en form av regering där de värsta människorna sitter vid makten. Kännetecken för en kakistokrat kan vara dåliga politiska beslut, beslut som försämrar nationalekonomin, försämring av internationella relationer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar