28 november 2013

Måste man följa alla regler?

 
I protokollet från mötet i Fritidsnämndens arbetsutskott 12 november kan man läsa följande, "Innehållet i kallelse och ojusterat protokoll, med bl.a. AU:s förslag till beslut i nämnd, får inte spridas till media, allmänheten etc...".

I Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen, två av våra grundlagar, regleras Meddelarfriheten, som kan sammanfattas med "frihet från straffansvar om uppgiftslämnandet strider mot sekretessbestämmelser, om man ej genom utlämnandet gör sig skyldig till högförräderi, spioneri, grovt spioneri, etc..." om information lämnas till journalist eller författare.

Vad har hänt för att man ska ta till en så drastiskt skrivning som försöker begränsa Meddelarfriheten? Jo, jag kände mig tvungen att muntligen informera föreningslivet om vad som händer i nämnden och förvaltningen och mitt brott var att jag gav dem informationen 20 timmar för tidigt.

I Kommunallagen kan man läsa, "Nämnderna skall verka för att samråd sker med dem som utnyttjar deras tjänster”.

Det som just nu sker är att föreningarna hålls utanför beslutsprocessen genom att inte göra dem delaktiga i arbetet med att ta fram förslag som vi ska besluta om. Som det nu fungerar så har föreningarna mindre än 14 dagar på sig för att komma med synpunkter på förslag som kan vara skillnaden mellan att gå under eller kunna fortsätta med sin verksamhet.

Att ideella ledare i våra föreningar inte har möjlighet att på så kort tid hinna reagera och skapa opinion vet alla, även nämnden och förvaltningen. Varför gör man då så? Är det av okunskap, illvilja eller att man inte bryr sig om föreningarna? Vad mitt svar är förstår nog alla, men vad är ditt?

Jag uppmanar ingen att bryta mot lagar och regler, men jag kommer så länge det är nödvändigt att fortsätta vara uppkäftig och krånglig. Om det innebär att bryta mot fler regler, så..........

CIVIL OLYDNAD ÄR OCKSÅ ETT SÄTT ATT LYDA!

ps. denna information får ni nu några minuter efter att protokollet blivit offentlig allmän handling ds.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar