28 februari 2021

Månadsbrev februari 2021

Förra månaden slutade med att vintern äntligen kom, med snö och kyla i riklig mängd. Kanske lite för mycket för kommunens del då snöröjningsbudgeten som vanligt inte räcker till. Men denna månad slutade med att våren anlände, tidigare än normalt, men för många efterlängtat då möjligheterna till att vistas utomhus blev både fler och bättre.

Sedan förra månadsbrevet som bl.a. tog upp rekryteringen av ny kommundirektör så har vi nu kommit i mål, genom att anställa vår nuvarande ekonomichef Annika Hellberg som kommundirektör. Annika är visserligen ett oprövat kort på denna befattning, men hon har lång erfarenhet av kommunen både som anställd och som Vallentunabo, vilket borgar för att vi inte tappar fart i arbetet med att bygga ett bättre Vallentuna.

Socialdemokraternas arbete med att stoppa försäljningen av ”1177-vårdrådgivning” till företaget KRY har gett resultat, då det blågröna styret i Regionen nu har öppnat upp för att skriva ett nytt avtal som förhindrar en enskild vårdgivare från att ta över sjukvårdsrådgivningen. Det är inte varje dag som Moderaterna tvingas backa från en privatisering. Exakt vad detta betyder är i skrivande stund inte helt klarlagt, bl.a. så finns signaler från det blågröna styret om att till och med återta 1177 för att driva det i egen regi. Vi är inte där än, men vi är ändå optimistiska inför framtiden för 1177.

Vi ser nu att Region Stockholm är sämst i landet på att vaccinera personer över 70 år och särskilt äldre med hemtjänst eller hemsjukvård. Det är anmärkningsvärt att den politiska ledningen i regionen istället väljer att politisera vaccineringen och sprida falska underlag och kritik, när det istället borde fokusera på att komma ikapp övriga Sverige och prioritera de äldre i vaccineringen.

Om vi återvänder till det lokala så ligger fortfarande hotet från Trafikverkets riksintresseprecisering av ”bullerområde för Arlanda” och att statens vilja att omförhandla Sverigeavtalet som en ”våt filt” över kommunens utvecklingsarbete som fått pausas i väntan på besked om hur kommunens förutsättningar ser ut framtiden. Förhoppningsvis så får vi mer information senare i vår, kanske i april eller maj, så att vi kan sätta igång igen med att utveckla hela kommunen.

På fullmäktige 22 februari så debatterades det livligt när ärendet om ny HR-policy behandlades. Det som var fokus för debatten var att heltid som norm och fastanställning saknades i policyn. Att göra heltidsarbete till norm också för kvinnor är förmodligen den viktigaste jämställdhetsinsatsen som kan göras på svensk arbetsmarknad.

Men det som tog upp mest tid på fullmäktige var debatten om SD’s motion om ”tiggeriförbud”. Att frågan ens ska behöva debatteras är absurt då Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter, i en dom 19 januari i år fastslog att tiggeri är en grundläggande mänsklig rättighet med följande motivering: ”Att tigga utgjorde ett sätt att överleva för henne. I en uppenbart utsatt situation hade klaganden rätt, som en inneboende del av människovärdet, att kunna förmedla sin svåra situation och försöka tillgodose sina grundläggande behov genom att tigga.”

Tillsammans för ett bättre Vallentuna!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar